CƠ CẤU NHÂN SỰ

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM,

NHIỆM KỲ 2018 - 2023, GỒM CÁC ĐỒNG CHÍ CÓ TÊN SAU:

 1. Đ/c Nguyễn Xuân Thắng - Phó Trưởng phòng Đào tạo - Khảo thí - Chủ tịch Công đoàn
 2. Đ/c Trần Hữu Xuân Thu - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo nghề nghiệp - Phó Chủ tịch Công đoàn
 3. Đ/c Lê Đình Lương - Chánh Văn phòng - Ủy viên Ban thường vụ
 4. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Dung - Phó Trưởng phòng Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông - Ủy viên Ban thường vụ
 5. Đ/c Nguyễn Thuỵ Thoại Châu - Nhân viên khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng - Ủy viên Ban thường vụ
 6. Đ/c Võ Văn Minh - Nhân viên Ban Thanh tra
 7. Đ/c Đinh Hải Yến - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế
 8. Đ/c Nguyễn Thanh Phong - Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất
 9. Đ/c Huỳnh Ngọc Anh - Trưởng phòng Công tác sinh viên
 10. Đ/c Nguyễn Thị Thương Huyền - Nhân viên Văn phòng trường
 11. Đ/c Nguyễn Duy Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật
 12. Đ/c Vũ Hải Yến - Giảng viên Viện Khoa học ứng dụng
 13. Đ/c Trịnh Ngọc Anh - Giảng viên khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn
 14. Đ/c Phùng Thị Thuỳ Trang - Nhân viên Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và Việc làm sinh viên
 15. Đ/c Nguyễn Hoàng Tiến - Nhân viên khoa Công nghệ thông tin


bch-cong-doan-hutech-1
Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) - nhiệm kỳ IX (2018 - 2023)

13480