THÔNG BÁO MỚI
CƠ CẤU NHÂN SỰ DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM, NHIỆM KỲ 2018 - 2023, GỒM CÁC ĐỒNG CHÍ CÓ TÊN SAU: Đ/c Nguyễn Xuân Thắng - Phó Trưởng phòng Đào tạo - Khảo thí - Chủ tịch Công đoàn...
Hội thi "Tiếng hát từ giảng đường" lần thứ 12 - năm 2018 Hội thi "Tiếng hát từ giảng đường" lần thứ 12 - năm 2018
Chương trình kỷ niệm 88 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2018 Chương trình kỷ niệm 88 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và Hội thảo Bảo vệ sức khỏe chủ động
Hội thao khối các trường ĐH-CĐ và các đơn vị GD&ĐT trực thuộc LĐLĐ TP.HCM 2018 HUTECH tham gia Khai mạc và thi đấu tại Hội thao khối các trường ĐH - CĐ và các Đơn vị giáo dục & đào tạo trực thuộc LĐLĐ TP.HCM 2018
Tổng quan Công đoàn Trường được thành lập ngày 14/4/1997 theo quyết định số 184/QĐ-TV của Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh với Ban chấp hành nhiệm kỳ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC