Hoạt động nghiên cứu khoa học
[Video] Trường Đại học HUTECH làm lễ chuyển giao máy lọc nước hộ gia đình

Sáng ngày 09/4, Trường Đại học HUTECH HUTECH đã tổ chức lễ chuyển giao sản phẩm nghiên cứu khoa học “Máy lọc nước hộ gia đình” cùng Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & Truyền thông NewLife, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng về hợp tác doanh...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×