Tin tức - Sự kiện
Giảng viên và sinh viên HUTECH tìm hiểu nền tảng học tập trực tuyến STIC Talent Mobility Portal

Sáng ngày 07/12, Phòng Quản lý dự án quốc tế và Thương mại hóa HUTECH tổ chức Chương trình “Hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Hoa Kỳ - ASEAN” (STIC) và giới thiệu về nền tảng học tập trực tuyến STIC Talent Mobility Portal đến...

Dự án Quốc tế
Dự án Environmentally best practices and optmisation in hydraulic fracturing for shale gas/oil development

Dự án: Environmentally best practices and optmisation in hydraulic fracturing for shale gas/oil development được tài trợ bởi Horizon 2020 dưới sự điều phối của trường Đại học Bauhaus Weimar (Đức) Mục Tiêu - Nâng cao khả năng đào tạo ngang ngành và đa ngành cho các...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×