HỌC TẬP - THI ĐUA

HỌC TẬP - THI ĐUA

HỌC TẬP - THI ĐUA 10 HỌC TẬP - THI ĐUA 13 HỌC TẬP - THI ĐUA 16 HỌC TẬP - THI ĐUA 19
Đồ án thiết kế nội thất Fasion & Passion Khoa QTDL-NH-KS Cuộc thi "Tôi là Dược sĩ" - Khoa Dược Khởi nghiệp cùng VP BANK năm 2016
HỌC TẬP - THI ĐUA 28 HỌC TẬP - THI ĐUA 31 HỌC TẬP - THI ĐUA 34 HỌC TẬP - THI ĐUA 37
SV kiến tập, hoạt động thực tế khu công nghiệp Long hậu Phát động giải thưởng Lương Văn Cang Sinh viên - Giảng viên quốc tế tại HUTECH Sinh viên HUTECH Top 20 doanh nhân VN
HỌC TẬP - THI ĐUA 46 HỌC TẬP - THI ĐUA 49 HỌC TẬP - THI ĐUA 52 HỌC TẬP - THI ĐUA 55
Thiết kế thời trang
Parkson 2011
Đua xe năng lượng
mặt trời 2011
Lễ tốt nghiệp
Lincoln 2011
Sinh viên học tập
tại trường
HỌC TẬP - THI ĐUA 68 HỌC TẬP - THI ĐUA 71 HỌC TẬP - THI ĐUA 74 HỌC TẬP - THI ĐUA 77
Cuộc thi Robocon
toàn Trường
Hoạt động ngoài giờ
của sinh viên
HUTECH Bartender - Sân học thuật chơi lý thú Các đội thi HUTECH tại Robocon toàn quốc
1972