HỌC TẬP - THI ĐUA

HỌC TẬP - THI ĐUA

HỌC TẬP - THI ĐUA 10 HỌC TẬP - THI ĐUA 13 HỌC TẬP - THI ĐUA 16 HỌC TẬP - THI ĐUA 19
Đồ án thiết kế nội thất Fasion & Passion Khoa QTDL-NH-KS Cuộc thi "Tôi là Dược sĩ" - Khoa Dược Khởi nghiệp cùng VP BANK năm 2016
HỌC TẬP - THI ĐUA 28 HỌC TẬP - THI ĐUA 31 HỌC TẬP - THI ĐUA 34 HỌC TẬP - THI ĐUA 37
SV kiến tập, hoạt động thực tế khu công nghiệp Long hậu Phát động giải thưởng Lương Văn Cang Sinh viên - Giảng viên quốc tế tại HUTECH Sinh viên HUTECH Top 20 doanh nhân VN
HỌC TẬP - THI ĐUA 46 HỌC TẬP - THI ĐUA 49 HỌC TẬP - THI ĐUA 52 HỌC TẬP - THI ĐUA 55
Thiết kế thời trang
Parkson 2011
Đua xe năng lượng
mặt trời 2011
Lễ tốt nghiệp
Lincoln 2011
Sinh viên học tập
tại trường
HỌC TẬP - THI ĐUA 68 HỌC TẬP - THI ĐUA 71 HỌC TẬP - THI ĐUA 74 HỌC TẬP - THI ĐUA 77
Cuộc thi Robocon
toàn Trường
Hoạt động ngoài giờ
của sinh viên
HUTECH Bartender - Sân học thuật chơi lý thú Các đội thi HUTECH tại Robocon toàn quốc
1972
widget avatar
Đại học HUTECH

HUTECH chào bạn!
Mời bạn gửi thắc mắc của mình tại đây để được giải đáp nhanh chóng nhé!

×