HỌC TẬP - THI ĐUA

HỌC TẬP - THI ĐUA

Đồ án thiết kế nội thất Fasion & Passion Khoa QTDL-NH-KS Cuộc thi "Tôi là Dược sĩ" - Khoa Dược Khởi nghiệp cùng VP BANK năm 2016
SV kiến tập, hoạt động thực tế khu công nghiệp Long hậu Phát động giải thưởng Lương Văn Cang Sinh viên - Giảng viên quốc tế tại HUTECH Sinh viên HUTECH Top 20 doanh nhân VN
Thiết kế thời trang
Parkson 2011
Đua xe năng lượng
mặt trời 2011
Lễ tốt nghiệp
Lincoln 2011
Sinh viên học tập
tại trường
Cuộc thi Robocon
toàn Trường
Hoạt động ngoài giờ
của sinh viên
HUTECH Bartender - Sân học thuật chơi lý thú Các đội thi HUTECH tại Robocon toàn quốc
1972