Hoạt động sinh viên
3 BƯỚC ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG TÌM VIỆC LÀM / THỰC TẬP TẠI NGÀY HỘI HUTECH IT OPEN DAY 2018

3 BƯỚC ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG TÌM VIỆC LÀM / THỰC TẬP TẠI NGÀY HỘI HUTECH IT OPEN DAY 2018 Bước 1: Xem Thông tin tuyển dụng Thực tập/ Việc làm của 16 Doanh nghiệp và đăng ký ứng tuyển Trang tin tuyển dụng: https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/doanh-nghiep/tuyen-dung Website ngày hội:...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC