Sinh viên HUTECH đóng góp ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1A năm học 2021-2022 từ 08/11

Nhằm không ngừng đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy học, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của của giảng viên Học kỳ 1A năm học 2021-2022. Tất cả sinh viên phải thực hiện khảo sát, đóng góp ý kiến tại cổng thông tin sinh viên từ hôm nay (08/11/2021).
 
Sinh viên HUTECH đóng góp ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1A năm học 2021-2022 từ 08/11 9
Những ý kiến đóng góp thiết thực của sinh viên sẽ là căn cứ quan trọng để Nhà trường điều chỉnh kịp thời và nâng cao chất lượng đào tạo
 
Hoạt động khảo sát này được triển khai định kỳ hàng năm nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của sinh viên, duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện. Cụ thể, đợt khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong Học kỳ 1A năm học 2021-2022 sẽ bắt đầu từ ngày 08/11/2021.
 
Tất cả sinh viên phải thực hiện khảo sát, đóng góp ý kiến như là căn cứ quan trọng để Ban Giám hiệu và Lãnh đạo Nhà trường điều chỉnh kịp thời, cải tiến và ngày càng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy trong Trường. Sinh viên không thực hiện khảo sát sẽ không được xem điểm thi kết thúc học phần.
 
Sinh viên HUTECH đóng góp ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1A năm học 2021-2022 từ 08/11 23
Sinh viên cần phải thực hiện khảo sát trước khi xem điểm thi

 
Sinh viên tham gia thực hiện khảo sát và đóng góp ý kiến về Nhà trường bằng cách thực hiện các bước sau:
 
>>> Bước 1: Truy cập website: www.hutech.edu.vn → chọn mục Sinh viên → Chọn Ý kiến sinh viên về Hoạt động giảng của GV hoặc vào đường link www.sinhvien.hutech.edu.vn
>>> Bước 2: Sinh viên đăng nhập vào tài khoản để thực hiện khảo sát
>>> Bước 3: Đóng góp ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên theo từng môn học
 
Sinh viên HUTECH đóng góp ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1A năm học 2021-2022 từ 08/11 52

Sinh viên HUTECH đóng góp ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1A năm học 2021-2022 từ 08/11 55
Sinh viên chọn mục Khảo sát sinh viên trên cổng thông tin sinh viên để đánh giá về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1A năm học 2021-2022

 
Trong năm học này, Nhà trường cũng tiến hành lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan nhằm đánh giá toàn diện chương trình đào tạo, hoạt động giảng dạy cũng như công tác hỗ trợ của các đơn vị trong Trường. Lộ trình thực hiện cụ thể như sau:
 
HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN HÌNH THỨC
Lấy ý kiến sinh viên về khóa học 14/02/2022 - 24/7/2022
(Đầu HK2 - hết HK2B)
Khảo sát tại website www.sinhvien.hutech.edu.vn
Lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp Thực hiện trong suốt năm học (vào các dịp Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp, kết thúc vào 30/10/2022) Khảo sát tại website www.sinhvien.hutech.edu.vn
Lấy ý kiến sinh viên về công tác hỗ trợ của các đơn vị 14/02/2022 - 24/7/2022
(Đầu HK2 - hết HK2B)
Khảo sát tại website www.sinhvien.hutech.edu.vn
Lấy ý kiến của cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, CB-GV về chuẩn đầu ra của CTĐT 14/02/2022 - 24/7/2022
(Đầu HK2 - hết HK2B)
Khoa/Viện thực hiện

Phòng Truyền thông
14598175