THÔNG BÁO MỚI
TRIỂN KHAI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020 THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Thực tập tốt nghiệp (Học kỳ 2 năm học 2019-2020)   Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2019-2020, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp...
Công ty ASEAN FAN Xem chi tiết tại đây  
Công ty HỒNG KỲ TECH Sinh viên xem thông tin tuyển dụng trong file đính kèm!
CMC - Thông báo tuyển dụng Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp CMC Sài Gòn (CMC TSSG) là Công ty thành viên thuộc Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC – Tập đoàn Công nghệ CMC. Có mặt tại thị trường phía Nam từ năm 2005, kế thừa 26 năm kinh...
SAILUN Tuyển dụng SAILUN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN CHI TIẾT: https://bit.ly/HUTECH_SATLUN_Tuyendung YÊU CẦU: 1. Chuyên ngành Công nghệ thông tin: kỹ thuật số tự động hóa, kỹ thuật máy tính 2.  Thích nghi được với môi...
Thông báo lịch chấm ĐACS sinh viên ngành Mạng máy tính. Thông báo chấm đồ án cơ sở do các giảng viên Huỳnh Quốc Bảo, Hàn Minh Châu hướng dẫn.
Thông báo lịch chấm ĐATH sinh viên ngành Mạng máy tính. Thông báo chấm đồ án tổng hợp ngànhdo các giảng viên Huỳnh Quốc Bảo, Hàn Minh Châu, Nguyễn Lê Văn, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Hoàng Nam hướng dẫn
Đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 04/07/2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 04/07/2020 Khoa Công nghệ Thông tin trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên tốt nghiệp về lễ bế...