THÔNG BÁO MỚI
[THÔNG BÁO] vv NỘP ĐỒ ÁN CS-CN-TH-JV- THỰC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023 THÔNG BÁO NỘP ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ CHUYÊN NGÀNH/ TỔNG HỢP/ JAVA/ THỰC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 – 2023 Theo thông báo thực hiện đồ án cơ sở/ chuyên ngành/ tổng hợp/ java học kỳ 1 năm học 2022 – 2023...
[TIN TUYỂN DỤNG ] CÔNG TY AN CƯỜNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỰC TẬP XÂY DỰNG APP SMARTHOME NHÂN VIÊN THỰC TẬP XÂY DỰNG APP SMARTHOME • Nhiệm vụ: Tham gia dự án xây dựng APP smarthome, dựa trên SDK và sample code có sẵn, theo hướng dẫn của project leader • Available Resources:      -...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC MÔN TỰ CHỌN VÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN NGÀNH CNTT VÀ ATTT KHÓA 2019 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC MÔN TỰ CHỌN VÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN NGÀNH CNTT VÀ ATTT KHÓA 2019 Sinh viên ngành ATTT và ngành CNTT truy cập vào hệ thống E-learning HUTECH http://e-graduate.hutech.edu.vn/ để đăng ký học...
[THÔNG BÁO] vv CÁC MÔN HỌC SẼ HỌC TẬP THEO HÌNH THỨC ĐỒ ÁN HK1B 22-23 Học kỳ 1B năm học 2022-2023 các môn học sau sẽ thực hiện theo hình thức làm đồ án, sinh viên theo học các môn học kỳ vui lòng liên hệ theo thông tin liên lạc của giảng viên để trao đổi thực hiện theo yêu cầu của môn...
[THÔNG BÁO] KIỂM TRA VÀ CẬP NHẬT CHUYÊN NGÀNH ​ĐÃ ĐĂNG KÝ KHÓA 2019 THÔNG BÁO KIỂM TRA VÀ CẬP NHẬT CHUYÊN NGÀNH ĐÃ ĐĂNG KÝ KHÓA 2019 Sinh viên đã đăng ký chuyên ngành truy cập vào hệ thống E-learning HUTECH http://e-graduate.hutech.edu.vn/ để xem hướng dẫn và kiểm tra thông tin....
[THÔNG BÁO] vv ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THÔNG BÁO Về việc đăng ký đề tài Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Năm học 2022 - 2023 -----------------------------------------------------------                Thực hiện kế...
[TIN TUYỂN DỤNG ] CÔNG TY FUJINET SYSTEMS ATHÔNG BÁO TUYỂN DỤNG JAVA/.NET Fresher Developers (Web/ Winform) Địa điểm làm việc: Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Số lượng: 10 LTV Mô tả công việc: Tham gia vào các dự án phát triển phần mềm outsource cho...
[TIN TUYỂN DỤNG ] CÔNG TY ORIENT SOFTWARE DEVELOPEMENT CORPORATION THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG JOB DESCRIPTION Quality Control Intern   Our Company  Orient Software was established in 2005 and is the leading software outsourcing company in Vietnam. We provide exceptional software outsourcing...
[TIN TUYỂN DỤNG ] CÔNG TY ORIENT SOFTWARE DEVELOPEMENT CORPORATION THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG JOB DESCRIPTION .NET Engineer Intern   Our Company  Orient Software was established in 2005 and is the leading software outsourcing company in Vietnam. We provide exceptional software outsourcing...