THÔNG BÁO MỚI
[Học bổng] Cùng CityNow chiến thắng đại dịch THÔNG BÁO HỌC BỔNG “CÙNG CITYNOW CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH” (Dành cho sinh viên năm 3, 4 Khoa CNTT HUTECH )       Học bổng “Cùng Citynow vượt khó mùa dịch” ra đời với mục đích đồng hành, hỗ trợ và...
THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ CHUYÊN NGÀNH/ TỔNG HỢP/ JAVA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022 Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2021-2022, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Đồ án tổng hợp ngành, Đồ án chuyên ngành, Đồ án cơ sở. Nay khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến các...
[THÔNG BÁO] V/v triển khai thực hiện Học phần Thực tập tốt nghiệp dành (Học kỳ 1 năm học 2021-2022) THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Học phần Thực tập tốt nghiệpdành cho sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin và Viện Công nghệ Việt Nhật(Học kỳ 1 năm học 2021-2022)     Thực hiện kế...
CHƯƠNG TRÌNH CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 2021 CHƯƠNG TRÌNH CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 2021          Chào mừng các bạn tân sinh viên khoá 2021 - khoa Công nghệ Thông tin HUTECH!      ...
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH, JAVA VÀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ HÈ 2020 - 2021 THÔNG BÁOV/v triển khai thực hiện Đồ án Chuyên ngành, Đồ án Java và Thực tập tốt nghiệp   dành cho sinh viên Khoa CNTT, Viện CN Việt Nhật (ngành CNTT)  có đăng ký học phần trong học kỳ hè năm...
THÔNG BÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021 THÔNG BÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021   Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 nên kế hoạch thực tập tốt nghiệp có một số thay đổi. Nay Khoa Công nghệ...
THÔNG BÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP/CHUYÊN NGÀNH/CƠ SỞ HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021 THÔNG BÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP/CHUYÊN NGÀNH/CƠ SỞ HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021   Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 nên kế hoạch đồ án có một số thay đổi. Nay Khoa Công nghệ...
THÔNG BÁO "HỖ TRỢ GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC TẬP" KHOA CNTT THÔNG BÁO KHẨN Đối với Sinh viên ngành CNTT/ ATTT thuộc Khoa CNTT và Sinh viên ngành CNTT thuộc Viện Công nghệ Việt Nhật HUTECH có đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp tại học kỳ 2 năm học...
Thông báo chấm đồ án 1 đối với sinh viên đang thực hiện từ 2 đồ án NH 2020 - 2021 Thông báo chấm đồ án 1 đối với sinh viên đang thực hiện từ 2 đồ án NH 2020 - 2021Thời gian: 08:00, Ngày 15/05/2021Địa điểm: Online, sinh viên liên hệ GVHD để lấy link phòng họp tham giaChuẩn bị: Laptop,...
Thông báo V/v tham dự hội thảo Định hướng nghề IT & Kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCMKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  THÔNG BÁOV/v tham dự hội thảoĐịnh hướng nghề IT & Kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng     HUTECH IT OPEN DAY...