THÔNG BÁO MỚI
THƯ MỜI NGÀY HỘI "CỰU SINH VIÊN HUTECH 2020" Kính chào anh chị cựu sinh viên khoa Công nghệ Thông tin Khoa Công nghệ Thông tin thân mời các anh chị cựu sinh viên về trường họp mặt vào:  08:30 Ngày 08 tháng 11 năm 2020  tại cơ sở 475A Điện Biên Phủ,...
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỒ ÁN JAVA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021  THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỒ ÁN JAVA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021  Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2020-2021, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Đồ án java, nay...
TRIỂN KHAI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Thực tập tốt nghiệp (Học kỳ 1 năm học 2020-2021)   Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2020-2021, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Thực tập tốt...
Triển khai thực hiện Đồ án cơ sở, Đồ án chuyên ngành, Đồ án tổng hợp ngành học kỳ 1 năm học 2020-2021  Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2020-2021, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Đồ án tổng hợp ngành, Đồ án chuyên ngành, Đồ án cơ sở, nay khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến các...
IMT Tuyển dụng Vị trí nhân viên chính...
ĐĂNG KÝ NCKH SV NĂM HỌC 2020 - 2020 THÔNG BÁO V.v đăng ký đề tài Sinh viên Nghiên cứu Khoa học  Năm học 2020 - 2021 Thực hiện kế hoạch Khoa học Công nghệ số 2219/KH-DKC ngày 21/09/2020, Nhà trường thông báo lịch trình, thời gian đăng ký đề SV...
Lạc Việt tuyển dụng .Net/C#/Asp.Net/C++ Developer .Net/C#/Asp.Net/C++ Developer MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Tham gia một phần, hay toàn bộ quy trình phát triển dự án theo mô hình Agile. - Tham gia xây dựng, phát triển các phần mềm quản lý trên công nghệ ASP.NET/.Net C#,...
Lạc Việt tuyển dụng NHÂN VIÊN SALES   NHÂN VIÊN SALES   MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Phụ trách kinh doanh các giải pháp công nghệ thông tin (phần cứng, phần mềm hoặc giải pháp tích hợp hệ thống, ...) - Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu đầu tư hạ tầng...
Lạc Việt tuyển dụng NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG (TELESALES)   NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG (TELESALES)   MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Phát triển thị trường bằng cách thực hiện các cuộc gọi tới các doanh nghiệp theo danh sách khách hàng có sẵn. - Tìm hiểu nhu cầu và tư...