THÔNG BÁO MỚI
Công ty KMS tuyển dụng Fresher Thông tin chi tiết sinh viên xem trong file đính kèm.
HỌP BAN CÁN SỰ LỚP TOÀN KHOA THÁNG 05/2019 HỌP BAN CÁN SỰ LỚP TOÀN KHOA THÁNG 05/2019 Thời gian:  18g00 22/05/2019 (thứ 4) Địa điểm: Phòng B-05.01 Thành phần tham gia: BCN Khoa CNTT Ban chấp hành Đoàn Hội cấp Khoa CNTT Ban cán sự các lớp...
Thông báo v/v báo cáo tiến độ thực tập TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v Báo cáo tiến độ Thực tập (dành cho sinh viên Khoa CNTT, sinh viên CNTT Viện Công nghệ Việt-Nhật tại học kỳ 2 Năm...
HỌP BAN CÁN SỰ LỚP TOÀN KHOA THÁNG 04/2019 HỌP BAN CÁN SỰ LỚP TOÀN KHOA THÁNG 04/2019 Thời gian:  18g00 24/04/2019 (thứ 4) Địa điểm: Phòng B-11.01 Thành phần tham gia: BCN Khoa CNTT Trưởng bộ môn Ban chấp hành Đoàn Hội cấp Khoa CNTT Ban...
Thông báo DSSV nhận học bổng do các doanh nghiệp tài trợ tại Ngày hội HUTECH IT OPEN DAY 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v công bố danh sách sinh viên nhận học bổng do các doanh nghiệp tài trợ tại Ngày hội HUTECH IT OPEN DAY 2019  ...
Thông báo V/v tham dự hội thảo Định hướng nghề nghiệp & Kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v tham dự hội thảo Định hướng nghề nghiệp & Kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng   HUTECH IT OPEN DAY 2019 là sự kiện...
Thông báo gặp mặt các bạn làm ĐACS/Đồ án tổng hợp và Thực tập tốt nghiệp do Cô Trương Thị Minh Châu Thông báo: Đối với các bạn làm ĐACS/ĐACN và Đồ án tổng hợp sẽ gặp Cô Trương Thị Minh Châu tại cơ sở E để nghe phổ biến vào các thời gian sau: Sáng thứ 5: E1-06.04 Chiều thứ 5: E1-03.05 Sáng thứ 6:...
Thông báo gặp mặt các bạn làm DACS/ Đồ Án Thực Tập do thầy Nguyễn Mạnh Hùng hướng dẫn Thông báo: Đối với các bạn làm đồ án cơ sở/ đồ án thực tập tốt nghiệp sẽ gặp thầy Nguyễn Mạnh Hùng tại cơ sở E vào lúc 13h 00 chiều thứ 2 ngày 25 tháng 3 năm 2019 để nghe phổ biến về DACS hoặc đồ án thực tập tốt...
Thông báo v/v cập nhật danh sách sinh viên không có tên trong danh sách được phân công GVHD thực tập TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2019   THÔNG BÁO V/v cập nhật danh sách sinh viên không có tên trong danh sách được phân công GVHD thực tập...
HỌP BAN CÁN SỰ LỚP TOÀN KHOA THÁNG 03/2019 HỌP BAN CÁN SỰ LỚP TOÀN KHOA THÁNG 03/2019 Thời gian:  18g00 27/03/2019 (thứ 4) Địa điểm: Phòng B-10.11 Thành phần tham gia: BCN Khoa CNTT Trưởng bộ môn Ban chấp hành Đoàn Hội cấp Khoa CNTT Ban...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC