THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HK3 21-22 Hiện tại phòng Đào tạo đã mở lớp trong đợt hè theo yêu cầu và học theo hình thức đồ án gồm: Bảo mật thông tin - CMP174 Thực hành bảo mật thông tin - CMP382 Hệ thống thương mại điện tử - CMP242 Truyền số liệu...
ĐĂNG KÝ THAM GIA LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 25/06/2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 25/06/2022 Khoa Công nghệ Thông tin trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên tốt nghiệp về lễ...
GIA HẠN NỘP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HK2 2021 - 2022 Nhằm chuẩn bị tốt cho việc tổ chức hội đồng, báo cáo đồ án tốt nghiệp HK2 21-22, Khoa Công nghệ thông tin thông báo gia hạn thời gian nộp đồ án tốt nghiệp với nội dung trước 11:00 ngày 11 tháng 06 năm 2022...
THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Học kỳ 2 năm học 2021-2022) THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Thực tập tốt nghiệp (Học kỳ 2 năm học 2021-2022) Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2021-2022, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp của Khoa...
THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ CHUYÊN NGÀNH/ TỔNG HỢP/ JAVA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022 Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2021-2022, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Đồ án tổng hợp ngành, Đồ án chuyên ngành, Đồ án cơ sở, Đồ án Java. Nay khoa Công nghệ Thông tin thông...
THÔNG BÁO CÁC MÔN HỌC SẼ HỌC TẬP THEO HÌNH THỨC ĐỒ ÁN HK2A 21-22 Học kỳ 2A năm học 2021-2022 các môn học sau sẽ thực hiện theo hình thức làm đồ án, sinh viên theo học các môn học kỳ vui lòng liên hệ theo thông tin liên lạc của giảng viên để trao đổi thực hiện theo yêu cầu của môn...
THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 2018 Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2021-2022, căn cứ vào danh sách duyệt của BCN Khoa về việc thực hiện đồ án tốt nghiệp đối với sinh viên đạt yêucầu. Nay khoa Công nghệ Thông...
JAVA/.NET Fresher Developers (Web/ Winform) JAVA/.NET Fresher Developers (Web/ Winform) Địa điểm làm việc: Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Số lượng: 10 LTV Mô tả công việc:  Tham gia vào các dự án phát triển phần mềm outsource cho...
Scholar AI & Blockchain THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP AI DEVELOPER ISC Quang Trung và đối tác triển khai chương trình Học bổng thực dự án Công nghệ Thông tin - AI Developer dành cho sinh viên với mục tiêu hỗ trợ sinh viên có cơ hội thực...
[TIN TUYỂN DỤNG ] BỆNH VIỆN JW HÀN QUỐC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí: THỰC TẬP SINH IT Khoa/Phòng/Bộ phận: Phòng KHTH - NS MÔ TẢ CÔNG VIỆC Cài đặt các phần mềm cho hệ thống máy tính phục vụ nhu cầu hoạt động bệnh viện Tham gia xây...