NCKH - SINH VIÊN NCKH
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Tp.HCM, ngày 24 tháng 09 năm 2018 THÔNG BÁO  V/v đăng ký đề tài sinh viên NCKH năm học 2018-2019   Trong những năm gần đây, phong trào...
[NCKH SV] Sinh viên năm 3-4 các chuyên ngành tham dự báo cáo tốt nghiệp ở ĐH BK Tp.HCM Các bạn sinh viên CNTT trong giai đoạn chuyên ngành (năm 3-4) có thể dành thời gian để tham dự các buổi bảo vệ / báo cáo tốt nghiệp (với rất nhiều đề tài hay) của các bạn sinh viên Đại học Bách khoa nhằm mở rộng giao...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC