NCKH - SINH VIÊN NCKH
[THÔNG BÁO]vv HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HUTECH 2023 “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2023” Kỷ yếu Hội nghị: Bài báo khoa học tham gia hội nghị được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh,...
[THÔNG BÁO] vv ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2022-2023 (ĐỢT 2) THÔNG BÁO  ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2022-2023 (ĐỢT 2) -Các nhóm sinh viên đang có nguyện vọng NCKH đăng ký đề tài SV NCKH cho năm học 2022-2023 (đợt 2). Thông tin chi tiết trong...
[THÔNG BÁO] vv ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THÔNG BÁO Về việc đăng ký đề tài Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Năm học 2022 - 2023 -----------------------------------------------------------                Thực hiện kế...
Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2022 Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2022 Hội nghị được chờ đón nhất năm 2022 sắp sửa được diễn ra. Sau 1 năm đầy thử thách bởi sự ảnh hưởng của đại dịch Covid và cuối cùng đã đến thời khắc mà chúng...
GIA HẠN ĐĂNG KÝ NCKH SV 2021 - 2022 Thông báo  V.v Gia hạn đăng ký Đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm 2021 1. Thời gian gia hạn đến 13:30 ngày 28/10/2021 2. SV điền phiếu đăng ký (BM03/QT02/KHCN)...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA NCKH SV NĂM HỌC 2021 - 2022 ĐĂNG KÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SV NĂM HỌC 2020 - 2021 Thực hiện kế hoạch số 2104/KH-ĐKC ngày 01/10/2021 về "Kế hoạch Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Năm học 2021-2022" Hồ sơ đăng ký đề tài SV NCKH theo mẫu: 1. SV...
Thông báo nghiệm thu đề tài SV NCKH cấp Trường và chọn đề tài dự thi cấp Bộ 2021 THÔNG BÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG VÀ CHỌN ĐỀ TÀI DỰ THI CẤP BỘ 2021 1. Về báo cáo đề tài SV NCKH: được lấy theo mẫu Báo cáo tổng kết công trình/đề tài của...
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP BÀI BÁO HỘI NGHỊ NCKH SV 2021 THÔNG BÁO Về việc gia hạn thời gian  Nộp bài báo vào Hội nghị SV NCKH 2021 Các mốc thời gian hiện tại như sau:  + Hạn SV gửi bài báo về Khoa/Viện: 27/03/2021 --> 10/04/2021  + Hạn Khoa/Viện...
Thông báo tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2021 Các mốc thời gian quan trọng của Hội nghị như sau: Hạn SV gửi bài báo về Khoa/Viện: 27/03/2021 Hạn Khoa/Viện thông báo kết quả phản biện đến SV : 29/04/2021 Hạn Khoa/Viện gửi bài hoàn chỉnh về...
Đăng ký đề tài NCKH SINH VIÊN NH 2020-2021 (Đợt 2) Thực hiện thông báo số 2975/TB-ĐKC ngày 23/11/2020 về việc "Đăng ký đề tài Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Năm học 2020-2021 (đợt 2)" Hồ sơ đăng ký đề tài SV NCKH theo mẫu: 1. SV điền phiếu đăng ký (BM03/QT02/KHCN)...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC