[THÔNG BÁO] vv ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2022-2023 (ĐỢT 2)

THÔNG BÁO  ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2022-2023 (ĐỢT 2)
-Các nhóm sinh viên đang có nguyện vọng NCKH đăng ký đề tài SV NCKH cho năm học 2022-2023 (đợt 2). Thông tin chi tiết trong Thông báo đính kèm.
-Hồ sơ đăng ký đề tài SV NCKH theo mẫu. SV đăng ký đề tài NCKH như sau:
  • SV điền phiếu đăng ký (BM03/QT02/KHCN) trong file Word đính kèm.
  • SV đăng ký thông tin đề tài SV NCKH và nộp bản mềm (PDF) phiếu đăng ký tại form https://forms.gle/dRHgPsr1YXsLMEeDAtrước 11:30 AM ngày 26/12/2022 (Trưa thứ 2).
  • SV in và nộp bản cứng có chữ ký của GVHD về VPK CNTT trước 16:30 PM ngày 28/12/2022 (Chiều thứ 4).
14607541
×