THÔNG BÁO CHUNG
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỒ ÁN JAVA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021  THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỒ ÁN JAVA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021  Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2020-2021, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Đồ án java, nay...
TRIỂN KHAI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Thực tập tốt nghiệp (Học kỳ 1 năm học 2020-2021)   Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2020-2021, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Thực tập tốt...
Triển khai thực hiện Đồ án cơ sở, Đồ án chuyên ngành, Đồ án tổng hợp ngành học kỳ 1 năm học 2020-2021  Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2020-2021, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Đồ án tổng hợp ngành, Đồ án chuyên ngành, Đồ án cơ sở, nay khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến các...
THÔNG BÁO THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2019 - 2020   THÔNG BÁO V/v Nộp và chấm báo cáo Thực tập tốt nghiệp HK2 - năm học 2019-2020             Căn cứ vào kế hoạch thực hiện học phần thực tập...
Thông báo lịch chấm ĐACS sinh viên ngành Mạng máy tính. Thông báo chấm đồ án cơ sở do các giảng viên Huỳnh Quốc Bảo, Hàn Minh Châu hướng dẫn.
Thông báo lịch chấm ĐATH sinh viên ngành Mạng máy tính. Thông báo chấm đồ án tổng hợp ngànhdo các giảng viên Huỳnh Quốc Bảo, Hàn Minh Châu, Nguyễn Lê Văn, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Hoàng Nam hướng dẫn
Đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 04/07/2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 04/07/2020 Khoa Công nghệ Thông tin trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên tốt nghiệp về lễ bế...
Chấm đồ án cơ sở/ chuyên ngành hội đồng GVHD: Bùi Mạnh Toàn - Nguyễn Hoàng Tiến Sinh viên do thầy Bùi Mạnh Toàn và thầy Nguyễn Hoàng Tiến hướng dẫn báo cáo đồ án cơ sở, đồ án chuyên ngành sẽ thực hiện các nội dung sau: Thời gian báo cáo: 08:00 ngày 29/06/2020 Địa điểm: phòng E1-02.06 ...