THÔNG BÁO CHUNG
THAY ĐỔI THỜI GIAN NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ CHUYÊN NGÀNH/ TỔNG HỢP LẦN 2 (Cập nhật 28/2) [THAY ĐỔI THỜI GIAN NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ CHUYÊN NGÀNH/ TỔNG HỢP] LẦN 2 Vì một số lý do khách quan do diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp do virus covid-19 nay Văn phòng khoa Công nghệ thông tin...
TB V/v triển khai thực hiện ĐACS học kỳ 2 năm học 2019-2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Đồ án cơ sở học kỳ 2 năm học 2019-2020   Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học...
TB V/v triển khai thực hiện ĐATH, ĐACN học kỳ 2 năm học 2019-2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Đồ án tổng hợp ngành, Đồ án chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2019-2020   Thực hiện kế hoạch đào tạo học...
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THỰC TẬP DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – VJIT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc...
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – VJIT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ...
PHẢN HỒI THÔNG TIN ĐỒ ÁN Nhằm hỗ trợ sinh viên phản hồi thông tin về các tài khoản sinh viên khi nộp đồ án cơ sở/ chuyên ngành/ tổng hợp bị quên mật khẩu hoặc chưa được phân công GVHD do sinh viên mới đăng ký làm lại đồ án cơ sở lần đầu. Khoa...
Nhóm thực hiện đồ án do thầy Nguyễn Hà Giang hướng dẫn [THÔNG BÁO] Những sinh viên có GVHD là Nguyễn Hà Giang vui lòng cập nhật thông tin GVHD mới trên website đồ án môn học tại http://bit.ly/2txhsEm Mọi chi tiết sinh viên vui lòng liên hệ: Văn phòng khoa Công nghệ...
THÔNG BÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ HỆ ĐÀO TẠO CHUẨN VIỆT NHẬT (VJIT) THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Đồ án cơ sở học kỳ 2 năm học 2019-2020 Hệ đào tạo Chuẩn Việt Nhật (VJIT)   Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2019-2020. Căn cứ vào danh sách đăng ký...
[KIỂM TRA ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020] [KIỂM TRA ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020] Sinh viên truy cập trang cá nhân để kiểm tra điểm rèn luyện đã được BCS Lớp mình đánh gía chưa? Nếu ban cán sự chưa đánh giá thì vui lòng phản hồi với ban cán sự...