THÔNG BÁO CHUNG
Thông báo tổ chức báo cáo đồ án tốt nghiệp 11/08/2018 Đề nghị tất cả sinh viên thực hiện khóa luận cập nhật thông tin. Link: http://bit.ly/2Msgn5z Thời hạn hoàn thành: 12h00 AM, ngày 10/08/2018. Lưu ý: Đây là thông tin quan trọng phục vụ cho...
Thay đổi giảng viên phản biện Do cô Nguyễn Thị Hoài Linh và thầy Hàn Minh Châu bận,  khoa thay đổi giảng viên phản biện  Thầy Doãn Xuân Thanh 0903930433, Thầy Đặng Văn Thành Nhân 01244342941 Sinh viên coi file đính kèm
Phân công phản biện - Lớp 14DTH và lớp tối Sinh viên liên hệ GV phản biện .Thời hạn từ 07/08 - 09/08 Bảo vệ  7h30 ngày 11/08/2018. Phòng sẽ thông báo vào ngày 09/08/2018
Nghỉ học môn trí tuệ nhân tạo - lớp HOCHE_453 Vì thầy Hiền có việc gấp phải nghỉ ngày mai 02/08/2018. Sinh viên nghỉ học . Thầy sẽ dạy bù sau
Lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (đợt bổ sung Gắn với mục tiêu đảm bảo quyền lợi học tập của sinh viên, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện, trong nhiều năm qua, công tác “Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của...
Nộp khóa luận tốt nghiệp - khoá 2014 và lớp tối (gia hạn thời gian nộp khóa luận tốt nghiệp) Sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp nộp báo cáo vào từ ngày ra thông báo đến 11h30 ngày 4/8/2018 Khi nộp, sinh viên ký tên vào danh sách, dò xem có đúng tên đề tài và chỉnh sửa (nếu có) Mỗi đề tài nộp về khoa gồm có...
NỘP BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ CHUYÊN NGÀNH HỆ VIỆT NHẬT, QUỐC TẾ Sinh viên hệ Việt Nhật, Quốc tế nộp đồ án cơ sở, chuyên ngành như sau: Nộp file mềm báo cáo pdf tại https://goo.gl/forms/o8Ew5WrvkKgUn8OL2 và nộp file tổng hợp cho giảng viên hướng dẫn Nộp về văn phòng...
Những môn học dự kiến mở trong năm 2018 - 2019. HK1 Ngoài những môn trên, sinh viên có nhu cầu mở thêm môn liên hệ VPK trong giờ hành chính hoặc nhắn tin vào số điện thoại 0938464856
Chấm đồ án do Thầy Võ Đình Bảy & Thầy Bùi Mạnh Toàn hướng dẫn Sáng thứ 2, 09/07/2018 , phòng A05.14 Sinh viên có mặtt từ 8h00
Chấm điểm đồ án do Thầy Nguễn Minh Tuấn & Lê Xuân Mạnh hướng dẫn Sinh viên làm đồ án cơ sở và chuyên ngành do Thầy Tuấn & Mạnh hướng dẫn tập trung tại trường UEF vào lúc 14h00 ngày 02/07/2018 để giảng viên chấm báo cáo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC