THÔNG BÁO CHUNG
Họp mặt sinh viên có kết quả học tập chưa tốt trong HK2 năm học 2018 - 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2019...
Họp mặt và phân công đồ án chuyên ngành - GV Nguyễn Hoàng Tiến Họp mặt sinh viên thực hiện đồ án chuyên ngành do GV Nguyễn Hoàng Tiến hướng dẫn: Thời gian: 09g00 ngày 18 tháng 09 năm 2019 Địa điểm: Văn phòng khoa CNTT cơ sở E (E1.01.07) Nội dung: Trao đổi các vấn đề về đề tài...
TB V/v triển khai thực hiện ĐACS, ĐACN dành cho sinh viên Khoa CNTT, có đăng ký học phần trong học kỳ 1 năm học 2018-2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2019...
THÔNG BÁO HỌP MẶT - TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN JAVA Tất cả sinh viên làm đồ án Java sẽ được Thầy Dương Thành Phết hướng dẫn) Thời gian: 13h30, thứ 7, ngày 14/09/2019 Địa điểm: A06.10 Nội dung: Trao đổi định hướng đề tài. Giới thiệu 1 số đề tài cho...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP THÁNG 09/2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 07/09/2019 Khoa Công nghệ Thông tin trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên tốt nghiệp về lễ bế...
Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp Đại học chính qui khoá 2015 Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp Đại học chính qui khoá 2015 Đường link tra cứu kết quả xét tốt nghiệp: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-du-kien-tot-nghiep.html Những sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp đợt...
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC TOÀN TRƯỜNG TỐI 8/8/2019 THÔNG BÁO NGHỈ HỌC TOÀN TRƯỜNG TỐI 8/8/2019 Sinh viên tất cả các lớp buổi tối ngày 08/08/2019 sẽ được nghỉ học toàn trường. Ban cán sự lớp thông tin đến sinh viên trong lớp biết để nắm thông tin. Mọi chi tiết vui...
Thông báo nghỉ môn Lập trình trên môi trường Windows (thực hành) HOCHE_168 ngày 10/08/2019 của thầy Nguyễn Thanh Tùng Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên lớp Lập trình trên môi trường Windows (thực hành) HOCHE_168 thứ bảy, ngày 10/08/2019 do thầy Nguyễn Thanh Tùng phụ trách nghỉ buổi Sáng. Ngày 17/08 tuần...
Thông báo nghỉ môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (thực hành) HOCHE_172 ngày 08/08/2019 của thầy Nguyễn Thanh Tùng Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên lớp Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (thực hành) HOCHE_172 thứ Năm, ngày 08/08/2019 do thầy Nguyễn Thanh Tùng phụ trách nghỉ buổi Sáng. Ngày 15/08 tuần sau vẫn...
Thứ tự chấm đồ án của sinh viên do thầy Nguyễn Hà Giang hướng dẫn Các bạn sinh viên làm đồ án tổng hợp do Thầy Nguyễn Hà Giang hướng dẫn, ngày chấm 18/07/2019, tại phòng B-09.09. Ca 1: sinh viên lớp 15DTH05, 15DTH06 Ca 2: sinh viên lớp 15DTH07, 15DTH09 Ca 3: sinh viên lớp...