THÔNG BÁO CHUNG
TB v/v đăng ký tham gia hội thi Tìm kiếm tài năng CNTT lần 3 năm 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÔNG BÁO V/v đăng ký tham gia hội thi "Tìm kiếm tài năng CNTT lần 3 năm 2019"   HUTECH IT Got Talent là hội thi học thuật lớn nhất năm được...
TB V/v Nộp Báo cáo & chấm điểm Đồ án Chuyên ngành/Cơ sở HK1 năm học 2019-2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v Nộp Báo cáo & chấm điểm Đồ án Chuyên ngành/ Cơ sở học kỳ 1 năm học 2019-2020   Căn cứ kế hoạch triển khai...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 07/12/2019 Khoa Công nghệ Thông tin trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên tốt nghiệp về lễ bế...
Thông báo v/v về việc bồ sung hồ sơ trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 08,09,10/2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2019...
HỌP BAN CÁN SỰ LỚP TOÀN KHOA THÁNG 11/2019 HỌP BAN CÁN SỰ LỚP TOÀN KHOA THÁNG 11/2019 Nhằm tổ chức sơ kết các hoạt động học kỳ 1A đồng thời thông tin các hoạt động quan trọng trong học kỳ 1B. BCN Khoa CNTT thông báo triệu tập ban cán sự, ban chấp hành chi...
Thông báo những lớp sẽ mở vào buổi tối trong hk2 - 2019-2020 Sinh viên coi file đính kèm. Ngoài những môn trên, SV có nhu cầu mở thêm môn liên hệ gấp VPK 028.35120791 để đăng ký. Những lớp có số lượng sinh viên đăng ký đủ sẽ được mở.
Thông báo những lớp sẽ mở vào buổi tối trong hk2 - 2019-2020 Sinh viên coi file đính kèm. Ngoài những môn trên, SV có nhu cầu mở thêm môn liên hệ gấp VPK 028.35120791 để đăng ký. Những lớp có số lượng sinh viên đăng ký đủ sẽ được mở.
Hội nghị “Tổng kết, tuyên dương phong trào SV5T, NCKH, LHTT năm học 2018-2019 và phát động phong trào thi đua sinh viên năm học 2019-2020" TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v họp mặt Tổng kết và phát động phong trào sinh viên năm học 2019-2020    Nhằm tổng kết các hoạt động phong trào sinh...
THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHUYÊN NGÀNH SANG HTTT, ATTT Do số lượng sinh viên của chuyên ngành Hệ thống thông tin (HTTT) và An toàn thông tin (ATTT) đăng ký chưa nhiều nên Nhà trường cho phép sinh viên thay đổi nguyện vọng từ chuyên ngành Công nghệ phần mềm (CNPM) sang 2...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Tp.HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2019 THÔNG BÁO  V/v đăng ký đề tài sinh viên NCKH năm học 2019-2020   Trong những năm gần đây, phong trào...