THÔNG BÁO CHUNG
Trả nợ 1 tín chỉ do học sai mã môn Các sinh viên thuộc chương trình đào tạo từ 2014 trở về trước học các môn: KTLT, CTDL, CSDL (4 chỉ) học trả nợ với các khoá từ 2015 trở về sau (3 chỉ) cần phải đăng ký học bổ sung 1 chỉ để đủ số tín chỉ tích luỹ:...
Lớp học bù môn hệ điều hành Linux - Thầy Trung Bù sáng chủ nhật 22/04/2018. Bắt đầu từ tiết 1, phòng A08.02
NHỮNG LỚP MỞ HK HÈ 2017-2018 Ngoài những môn này, sinh viên có nhu cầu mở thêm lớp tối gởi mail theo địa chỉ nt.thuy66@hutech.edu.vn. Ghi rõ muốn học ngày nào ( 2,4,6 hoặc 3,5,7,CN ).. để khoa xin phòng đào tạo mở thêm
Thông báo v/v nhận sách bổ sung HK2 năm học 2017-2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÔNG BÁO V/v nhận sách bổ sung học kì 2 năm học 2017-2018 Thời gian: 14h00 thứ 3 ngày 20/03/2018  Địa điểm: Tầng 7 khu A Trước khi nhận sách sinh...
Thông báo về học phần thực tập tốt nghiệp Khoa CNTT xin thông báo về việc thực tập tốt nghiệp của các sinh viên đăng ký trong học kỳ 2. 1. Khoa CNTT đã phân công giảng viên phụ trách theo dõi phần thực tập tốt nghiệp theo danh sách...
Phân công đồ án cơ sở các lớp khoá 2015 - Đại học Sinh viên liên hệ VPK để coi ds phân công hướng dẫn đồ án cơ sở Thời gian thực hiện :  26/03/2018 Ngày nộp : 04/06/2018  : sinh viên nộp báo cáo và phiếu thực hiện tại VPK Sinh viên liên hệ GVHD để biết...
TB v/v triệu tập họp mặt SV K2014 triển khai thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  THƯ TRIỆU TẬP V/v họp mặt sinh...
Thông báo v/v nhận sách HK2 năm học 2017-2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÔNG BÁO V/v nhận sách HK2 năm học 2017-2018   Đại diện ban các sự các lớp nhận sách tại tầng 7 - Khu A theo thời gian được phân trong bảng...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC