THÔNG BÁO CHUNG
THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 2019 THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 2019 Thực hiện kế hoạch đào tạo HK2 năm học 2022 – 2023, căn cứ vào danh sách duyệt của BCN Khoa về việc thực hiện đồ...
[THÔNG BÁO] vv NỘP ĐỒ ÁN CS-CN-TH-JV- THỰC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023 THÔNG BÁO NỘP ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ CHUYÊN NGÀNH/ TỔNG HỢP/ JAVA/ THỰC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 – 2023 Theo thông báo thực hiện đồ án cơ sở/ chuyên ngành/ tổng hợp/ java học kỳ 1 năm học 2022 – 2023...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC MÔN TỰ CHỌN VÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN NGÀNH CNTT VÀ ATTT KHÓA 2019 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC MÔN TỰ CHỌN VÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN NGÀNH CNTT VÀ ATTT KHÓA 2019 Sinh viên ngành ATTT và ngành CNTT truy cập vào hệ thống E-learning HUTECH http://e-graduate.hutech.edu.vn/ để đăng ký học...
[THÔNG BÁO] KIỂM TRA VÀ CẬP NHẬT CHUYÊN NGÀNH ​ĐÃ ĐĂNG KÝ KHÓA 2019 THÔNG BÁO KIỂM TRA VÀ CẬP NHẬT CHUYÊN NGÀNH ĐÃ ĐĂNG KÝ KHÓA 2019 Sinh viên đã đăng ký chuyên ngành truy cập vào hệ thống E-learning HUTECH http://e-graduate.hutech.edu.vn/ để xem hướng dẫn và kiểm tra thông tin....
THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Thực tập tốt nghiệp (Học kỳ 1 năm học 2022-2023) THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Thực tập tốt nghiệp (Học kỳ 1 năm học 2022-2023) Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2021-2022, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp...
THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ CHUYÊN NGÀNH/ TỔNG HỢP/ JAVA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 – 2023 THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ CHUYÊN NGÀNH/ TỔNG HỢP/ JAVA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 – 2023 Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2022-2023, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Đồ án tổng hợp...
THÔNG BÁO CÁC MÔN HỌC SẼ HỌC TẬP THEO HÌNH THỨC ĐỒ ÁN HK1A 22-23 Học kỳ 1A năm học 2022-2023 các môn học sau sẽ thực hiện theo hình thức làm đồ án, sinh viên theo học các môn học kỳ vui lòng liên hệ theo thông tin liên lạc của giảng viên để trao đổi thực hiện theo yêu cầu của môn...
ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023 Sinh viên đăng ký bổ sung học phần hoặc chuyển nhóm bổ sung (nếu còn sĩ số) HK1 năm học 2022 - 2023 tại trang nopdon.daotao.hutech.edu.vn từ 15/07 - 25/07/2022. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:  Văn phòng...
CÁC MÔN HỌC THEO HÌNH THỨC ĐỒ ÁN HK3 21-22 Sinh viên tham gia các lớp học theo hình thức đồ án trong học kỳ 3 21-22 liên hệ GVHD trước 20/07/2022 để thực hiện đồ án theo hướng dẫn, sau thời gian trên sinh viên không liên hệ xem như tự ý bỏ học. Danh sách các...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HK3 21-22 Hiện tại phòng Đào tạo đã mở lớp trong đợt hè theo yêu cầu và học theo hình thức đồ án gồm: Bảo mật thông tin - CMP174 Thực hành bảo mật thông tin - CMP382 Hệ thống thương mại điện tử - CMP242 Truyền số liệu...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC