THÔNG BÁO CHUNG
THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Học kỳ 2 năm học 2021-2022) THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Thực tập tốt nghiệp (Học kỳ 2 năm học 2021-2022) Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2021-2022, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp của Khoa...
THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ CHUYÊN NGÀNH/ TỔNG HỢP/ JAVA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022 Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2021-2022, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Đồ án tổng hợp ngành, Đồ án chuyên ngành, Đồ án cơ sở, Đồ án Java. Nay khoa Công nghệ Thông tin thông...
THÔNG BÁO CÁC MÔN HỌC SẼ HỌC TẬP THEO HÌNH THỨC ĐỒ ÁN HK2A 21-22 Học kỳ 2A năm học 2021-2022 các môn học sau sẽ thực hiện theo hình thức làm đồ án, sinh viên theo học các môn học kỳ vui lòng liên hệ theo thông tin liên lạc của giảng viên để trao đổi thực hiện theo yêu cầu của môn...
THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 2018 Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2021-2022, căn cứ vào danh sách duyệt của BCN Khoa về việc thực hiện đồ án tốt nghiệp đối với sinh viên đạt yêucầu. Nay khoa Công nghệ Thông...
DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC SẼ MỞ VÀO ĐỢT ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HK2A 21-22 Sau khi tiếp nhận thông tin đăng ký mở lớp của sinh viên vào đợt đăng ký bổ sung HK2A năm học 2021 - 2022. Văn phòng khoa Công nghệ thông tin đã tổng hợp danh sách các môn sẽ mở lớp đăng ký vào ngày 30 tháng 12 năm...
Thông báo nghiệm thu đề tài SV NCKH cấp Trường và chọn đề tài dự thi cấp Bộ 2022 Khoa CNTT sẽ triển khai nghiệm thu đề tài NCKH SV NH 2021-2022 vào chiều thứ 6, ngày 20/05/2022.  các đề tài SV có cập nhật thay đổi vui lòng cập nhật thay đổi đề tài NCKH SV nếu có theo các nội dung...
LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP THÁNG 03/2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 19/03/2022 Khoa Công nghệ Thông tin trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên tốt nghiệp về lễ...
ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH KHOÁ 2019 Sinh viên đăng ký và quyết định chọn 1 chuyên ngành duy nhất không thay đổi vì đây sẽ là dữ liệu chuyển vào hệ thống Đào tạo của Trường nên sinh viên suy nghĩ thật kỹ trước khi chốt đăng ký. Các chuyên ngành...
HỘI THẢO “Định hướng nghề IT và Tư vấn Chuyên ngành IT dành cho sinh viên khoá 2019”. Nhằm tư vấn, định hướng chuyên ngành Công nghệ thông tin (CNTT) dành cho sinh viên năm 3, trước khi đăng ký chọn chuyên ngành. Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với Hội Tin học TP.HCM, các doanh nghiệp CNTT, tổ chức...
LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP THÁNG 01/2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 08/01/2022 Khoa Công nghệ Thông tin trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên tốt nghiệp về lễ...