THÔNG BÁO CHUNG
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ CHUYÊN NGÀNH/ TỔNG HỢP VÀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2 20-21 Do tình hình dịch Covid19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua, Ban chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin thông báo đến sinh viên thực hiện đồ án cơ sở/ chuyên ngành/ tổng hợp và thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm...
THÔNG BÁO "HỖ TRỢ GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC TẬP" KHOA CNTT THÔNG BÁO KHẨN  Đối với Sinh viên ngành CNTT/ ATTT thuộc Khoa CNTT và Sinh viên ngành CNTT thuộc Viện Công nghệ Việt Nhật HUTECH có đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp tại học kỳ 2 năm học...
Thông báo chấm đồ án 1 đối với sinh viên đang thực hiện từ 2 đồ án NH 2020 - 2021 Thông báo chấm đồ án 1 đối với sinh viên đang thực hiện từ 2 đồ án NH 2020 - 2021 Thời gian: 08:00, Ngày 15/05/2021 Địa điểm: Online, sinh viên liên hệ GVHD để lấy link phòng họp tham gia Chuẩn bị: Laptop,...
Thông báo V/v tham dự hội thảo Định hướng nghề IT & Kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v tham dự hội thảo Định hướng nghề IT & Kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng      HUTECH IT OPEN DAY...
Triển khai thực hiện Đồ án tổng hợp ngành, Đồ án chuyên ngành, Đồ án cơ sở học kỳ 2 năm học 2020-2021 THÔNG BÁO V/v Triển khai thực hiện Đồ án tổng hợp ngành,  Đồ án chuyên ngành, Đồ án cơ sở học kỳ 2 năm học 2020-2021   Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2020-2021. Căn cứ vào danh sách...
Triển khai thực hiện Đồ án lập trình Java Học kỳ 2 năm học 2020-2021 (Dành cho sinh viên khóa K18 Ngành CNTT Khoa CNTT & Viện Công nghệ Việt Nhật) THÔNG BÁO V/v Triển khai thực hiện Đồ án lập trình Java Học kỳ 2 năm học 2020-2021 (Dành cho sinh viên khóa K18 Ngành CNTT Khoa CNTT & Viện Công nghệ Việt Nhật)   Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2...
ĐĂNG KÝ THAM GIA LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 03/04/2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 03/04/2021 Khoa Công nghệ Thông tin trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên tốt nghiệp về lễ bế...
ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH KHOÁ 2018 Sinh viên đăng ký và quyết định chọn 1 chuyên ngành duy nhất không thay đổi vì đây sẽ là dữ liệu chuyển vào hệ thống của Đào tạo của Trường nên sinh viên suy nghĩ thật kỹ trước khi chốt đăng ký  Thời gian đăng...
Chấm đồ án cơ sở/ chuyên ngành hội đồng GVHD: Bùi Mạnh Toàn - Nguyễn Hoàng Tiến Sinh viên do thầy Bùi Mạnh Toàn và thầy Nguyễn Hoàng Tiến hướng dẫn báo cáo đồ án cơ sở, đồ án chuyên ngành sẽ thực hiện các nội dung sau: Thời gian báo cáo: 08:00 ngày 27/01/2021 (thứ 4) Địa điểm: phòng...
HỘI THẢO “ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ IT VÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH CNTT” Nhằm tư vấn, định hướng chuyên ngành Công nghệ thông tin (CNTT) dành cho sinh viên năm 3, trước khi đăng ký chọn chuyên ngành. Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với Hội Tin học TP.HCM, các doanh nghiệp CNTT, tổ chức...