THÔNG BÁO CHUNG
Thứ tự chấm đồ án của sinh viên do thầy Nguyễn Hà Giang hướng dẫn Các bạn sinh viên làm đồ án tổng hợp do Thầy Nguyễn Hà Giang hướng dẫn, ngày chấm 18/07/2019, tại phòng B-09.09. Ca 1: sinh viên lớp 15DTH05, 15DTH06 Ca 2: sinh viên lớp 15DTH07, 15DTH09 Ca 3: sinh viên lớp...
Thông báo nghỉ môn Lập trình di động (thực hành) HOCHE_169 ngày 18/07/2019 của thầy Bùi Mạnh Toàn Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên lớp Lập trình di động (thực hành) HOCHE_169 thứ Năm, ngày 18/07/2019 do thầy Bùi Mạnh Toàn phụ trách nghỉ buổi Sáng và Chiều. Ngày 25/07 tuần sau vẫn học bình thường....
Thông báo thời gian & địa điểm chấm điểm Đồ án tổng hợp ngành HK2 năm học 2018-2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÔNG BÁO Thời gian và địa điểm chấm điểm ĐỒ ÁN TỔNG HỢP HK 2 năm học 2018-2019 Căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện ĐỒ ÁN TỔNG HỢP. Nay Khoa CNTT thông...
NỘP ĐỒ ÁN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 1. YÊU CÂU THỰC HIỆN BÁO CÁO - Báo báo thực hiện đúng mẫu biểu và in theo hướng dẫn tại đây: https://www.hutech.edu.vn/khoacntt/sinh-vien/bieu-mau/14571557-phieu-theo-doi-thuc-tap-tot-nghiep - Kèm phiếu Đánh...
Lịch chấm ĐACS/CN do thầy Nguyễn Mạnh Hùng và thầy Nguyễn Thanh Tùng hướng dẫn Sinh viên làm đồ án ĐACS/CN do thầy Nguyễn Mạnh Hùng và thầy Nguyễn Thanh Tùng hướng dẫn sẽ báo cáo theo lịch sau: Thời gian: 7g30 --> 15h30 ngày 08/07/2019 Địa điểm: Phòng A05.14, cơ sở A, Điện Biên Phủ Chuẩn...
Lịch chấm đồ án cs/cn thầy Bùi Mạnh Toàn và thầy Nguyễn Hoàng Tiến Sinh viên làm đồ án CS/CN do thầy Bùi Mạnh Toàn và thầy Nguyễn Hoàng Tiến hướng dẫn sẽ báo cáo theo lịch sau: Thời gian: 13g30 ngày 08/07/2019 Địa điểm: Phòng E1.03.01 Dụng cụ chuẩn bị: Laptop, dây kết nối, slide...
Cập nhật thời gian và địa điểm chấm ĐACS/ĐACN do thầy Lê Xuân Mạnh và thầy Phạm Phú Thanh Sang hướng dẫn Các bạn sinh viên là ĐACS/ĐACN do Thầy Lê Xuân Mạnh và thầy Phạm Phú Thanh Sang hướng dẫn sẽ báo cáo vào thời gian sau: Thời gian: Ca3+4 ngày 06/07/2019 Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế tài chính Tp.HCM - UEF
NHỮNG MÔN DỰ KIẾN MỞ TRONG HỌC KỲ 1 - Năm 2019- 2020 - BUỔI TỐI Ngoài những môn trên, sinh viên có nhu cầu mở thêm môn học liên hệ VPK - 028.35120791 gặp Cô Thuỷ
Thông báo v/v thời gian & địa điểm chấm ĐACS/ĐACN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÔNG BÁO Thời gian và địa điểm chấm điểm Đồ án Cơ sở/ Đồ án Chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2018-2019   Căn cứ  kế hoạch triển khai thực hiện Đồ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC