THÔNG BÁO CHUNG
THAY ĐỔI THỜI GIAN NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ CHUYÊN NGÀNH/ TỔNG HỢP LẦN 2 (Cập nhật 28/2) [THAY ĐỔI THỜI GIAN NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ CHUYÊN NGÀNH/ TỔNG HỢP] LẦN 2 Vì một số lý do khách quan do diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp do virus covid-19 nay Văn phòng khoa Công nghệ thông tin...
PHẢN HỒI THÔNG TIN ĐỒ ÁN Nhằm hỗ trợ sinh viên phản hồi thông tin về các tài khoản sinh viên khi nộp đồ án cơ sở/ chuyên ngành/ tổng hợp bị quên mật khẩu hoặc chưa được phân công GVHD do sinh viên mới đăng ký làm lại đồ án cơ sở lần đầu. Khoa...
Nhóm thực hiện đồ án do thầy Nguyễn Hà Giang hướng dẫn [THÔNG BÁO] Những sinh viên có GVHD là Nguyễn Hà Giang vui lòng cập nhật thông tin GVHD mới trên website đồ án môn học tại http://bit.ly/2txhsEm Mọi chi tiết sinh viên vui lòng liên hệ: Văn phòng khoa Công nghệ...
THÔNG BÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ HỆ ĐÀO TẠO CHUẨN VIỆT NHẬT (VJIT) THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Đồ án cơ sở học kỳ 2 năm học 2019-2020 Hệ đào tạo Chuẩn Việt Nhật (VJIT)   Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2019-2020. Căn cứ vào danh sách đăng ký...
[KIỂM TRA ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020] [KIỂM TRA ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020] Sinh viên truy cập trang cá nhân để kiểm tra điểm rèn luyện đã được BCS Lớp mình đánh gía chưa? Nếu ban cán sự chưa đánh giá thì vui lòng phản hồi với ban cán sự...
Thông báo thay đổi thời gian nộp đơn đăng ký đồ án cơ sở/ chuyên ngành/ tổng hợp [THAY ĐỔI THỜI GIAN NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ CHUYÊN NGÀNH/ TỔNG HỢP] Vì một số lý do khách quan nay Văn phòng khoa Công nghệ thông tin thông báo đến sinh viên đang thực hiện đồ án sẽ nộp đơn đăng ký đồ án cơ...
TB V/v triển khai thực hiện ĐACS học kỳ 2 năm học 2019-2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Đồ án cơ sở học kỳ 2 năm học 2019-2020   Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2019-2020....
HUTECH tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy Học kỳ 1B năm học 2019 - 2020 Sinh viên vào link sau để thực hiện khảo sát về hoạt động giảng dạy học kì 1B năm học 2019-2020...
TB V/v triển khai thực hiện ĐATH, ĐACN học kỳ 2 năm học 2019-2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Đồ án tổng hợp ngành, Đồ án chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2019-2020   Thực hiện kế hoạch đào tạo học...
Lịch chấm đồ án cơ sở/chuyên ngành của Thầy Nguyễn Hà Giang Sinh viên thực hiện đồ án chuyên ngành/ cơ sở do thầy Nguyễn Hà Giang hướng dẫn tham gia báo cáo đồ án với nội dung sau: Thời gian: 08h00 ngày 19 tháng 12 năm 2019 (thứ 5) Địa điểm: Phòng...