THÔNG BÁO CHUNG
THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Thực tập tốt nghiệp (Học kỳ 1 năm học 2022-2023) THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Thực tập tốt nghiệp (Học kỳ 1 năm học 2022-2023) Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2021-2022, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp...
THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ CHUYÊN NGÀNH/ TỔNG HỢP/ JAVA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 – 2023 THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ CHUYÊN NGÀNH/ TỔNG HỢP/ JAVA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 – 2023 Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2022-2023, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Đồ án tổng hợp...
THÔNG BÁO CÁC MÔN HỌC SẼ HỌC TẬP THEO HÌNH THỨC ĐỒ ÁN HK1A 22-23 Học kỳ 1A năm học 2022-2023 các môn học sau sẽ thực hiện theo hình thức làm đồ án, sinh viên theo học các môn học kỳ vui lòng liên hệ theo thông tin liên lạc của giảng viên để trao đổi thực hiện theo yêu cầu của môn...
ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023 Sinh viên đăng ký bổ sung học phần hoặc chuyển nhóm bổ sung (nếu còn sĩ số) HK1 năm học 2022 - 2023 tại trang nopdon.daotao.hutech.edu.vn từ 15/07 - 25/07/2022. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:  Văn phòng...
CÁC MÔN HỌC THEO HÌNH THỨC ĐỒ ÁN HK3 21-22 Sinh viên tham gia các lớp học theo hình thức đồ án trong học kỳ 3 21-22 liên hệ GVHD trước 20/07/2022 để thực hiện đồ án theo hướng dẫn, sau thời gian trên sinh viên không liên hệ xem như tự ý bỏ học. Danh sách các...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HK3 21-22 Hiện tại phòng Đào tạo đã mở lớp trong đợt hè theo yêu cầu và học theo hình thức đồ án gồm: Bảo mật thông tin - CMP174 Thực hành bảo mật thông tin - CMP382 Hệ thống thương mại điện tử - CMP242 Truyền số liệu...
ĐĂNG KÝ THAM GIA LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 25/06/2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 25/06/2022 Khoa Công nghệ Thông tin trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên tốt nghiệp về lễ...
GIA HẠN NỘP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HK2 2021 - 2022 Nhằm chuẩn bị tốt cho việc tổ chức hội đồng, báo cáo đồ án tốt nghiệp HK2 21-22, Khoa Công nghệ thông tin thông báo gia hạn thời gian nộp đồ án tốt nghiệp với nội dung trước 11:00 ngày 11 tháng 06 năm 2022...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MỞ LỚP THEO YÊU CẦU HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021 - 2022 Sinh viên đăng ký các lớp dự kiến sẽ mở theo yêu cầu trong học kỳ 3 năm học 2021-2022, đặc biệt là các lớp ít sinh viên nợ môn. Link đăng ký tại: https://forms.gle/pRx1Ao1hrrfA5BNW8 Thời gian chốt danh sách...
Thông báo nghiệm thu đề tài SV NCKH cấp Trường và chọn đề tài dự thi cấp Bộ 2022 Khoa CNTT sẽ triển khai nghiệm thu đề tài NCKH SV NH 2021-2022 vào chiều thứ 6, ngày 20/05/2022.  các đề tài SV có cập nhật thay đổi vui lòng cập nhật thay đổi đề tài NCKH SV nếu có theo các nội dung...