THÔNG BÁO CHUNG
ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH KHOÁ 2019 Sinh viên đăng ký và quyết định chọn 1 chuyên ngành duy nhất không thay đổi vì đây sẽ là dữ liệu chuyển vào hệ thống Đào tạo của Trường nên sinh viên suy nghĩ thật kỹ trước khi chốt đăng ký. Các chuyên ngành...
HỘI THẢO “Định hướng nghề IT và Tư vấn Chuyên ngành IT dành cho sinh viên khoá 2019”. Nhằm tư vấn, định hướng chuyên ngành Công nghệ thông tin (CNTT) dành cho sinh viên năm 3, trước khi đăng ký chọn chuyên ngành. Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với Hội Tin học TP.HCM, các doanh nghiệp CNTT, tổ chức...
DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC SẼ MỞ VÀO ĐỢT ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HK2A 21-22 Sau khi tiếp nhận thông tin đăng ký mở lớp của sinh viên vào đợt đăng ký bổ sung HK2A năm học 2021 - 2022. Văn phòng khoa Công nghệ thông tin đã tổng hợp danh sách các môn sẽ mở lớp đăng ký vào ngày 30 tháng 12 năm...
THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ CHUYÊN NGÀNH/ TỔNG HỢP/ JAVA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022 Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2021-2022, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Đồ án tổng hợp ngành, Đồ án chuyên ngành, Đồ án cơ sở. Nay khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến các...
[THÔNG BÁO] V/v triển khai thực hiện Học phần Thực tập tốt nghiệp dành (Học kỳ 1 năm học 2021-2022) THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Học phần Thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin và Viện Công nghệ Việt Nhật (Học kỳ 1 năm học 2021-2022)      Thực hiện kế...
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH, JAVA VÀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ HÈ 2020 - 2021 THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Đồ án Chuyên ngành, Đồ án Java và Thực tập tốt nghiệp   dành cho sinh viên Khoa CNTT, Viện CN Việt Nhật (ngành CNTT)  có đăng ký học phần trong học kỳ hè năm...
THÔNG BÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021 THÔNG BÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021   Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 nên kế hoạch thực tập tốt nghiệp có một số thay đổi. Nay Khoa Công nghệ...
THÔNG BÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP/CHUYÊN NGÀNH/CƠ SỞ HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021 THÔNG BÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP/CHUYÊN NGÀNH/CƠ SỞ HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021   Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 nên kế hoạch đồ án có một số thay đổi. Nay Khoa Công nghệ...
THÔNG BÁO "HỖ TRỢ GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC TẬP" KHOA CNTT THÔNG BÁO KHẨN  Đối với Sinh viên ngành CNTT/ ATTT thuộc Khoa CNTT và Sinh viên ngành CNTT thuộc Viện Công nghệ Việt Nhật HUTECH có đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp tại học kỳ 2 năm học...
Thông báo chấm đồ án 1 đối với sinh viên đang thực hiện từ 2 đồ án NH 2020 - 2021 Thông báo chấm đồ án 1 đối với sinh viên đang thực hiện từ 2 đồ án NH 2020 - 2021 Thời gian: 08:00, Ngày 15/05/2021 Địa điểm: Online, sinh viên liên hệ GVHD để lấy link phòng họp tham gia Chuẩn bị: Laptop,...