THÔNG BÁO CHUNG
Thông báo v/v thực hiện Đồ án cơ sở và Đồ án chuyên ngành TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Đồ án cơ sở và Đồ án chuyên ngành (dành cho sinh viên Khoa CNTT, đăng ký học phần này tại học kỳ 2...
Thông báo "Thực hiện Đồ án Tổng hợp ngành" TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Đồ án tổng hợp chuyên ngành, dành cho sinh viên Đại học Khoa CNTT, có đăng ký học phần Đồ án tổng hợp chuyên ngành...
Thông báo sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Thực tập tốt nghiệp (dành cho sinh viên Khoa CNTT, đăng ký học phần này tại học kỳ 2 NH 2018-2019)...
HỌP BAN CÁN SỰ LỚP TOÀN KHOA THÁNG 03/2019 HỌP BAN CÁN SỰ LỚP TOÀN KHOA THÁNG 03/2019 Thời gian:  18g00 27/03/2019 (thứ 4) Địa điểm: Phòng B-10.11 Thành phần tham gia: BCN Khoa CNTT Trưởng bộ môn Ban chấp hành Đoàn Hội cấp Khoa CNTT Ban...
NHỮNG MÔN DỰ KIẾN MỞ TRONG HỌC KỲ HÈ - BUỔI TỐI Khoa dự kiến mở những môn theo file đính kèm. Sinh viên có nhu cầu mở thêm môn liên hệ VPK trực tiếp hoặc theo số điện thoại 028.35120.791
ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH SINH VIÊN KHOÁ 2016 [ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH KHOÁ 2016] Sinh viên thực hiện đăng ký chuyên ngành theo 2 nguyện vọng: Nguyện vọng 1 và Nguyện vọng 2. Sinh viên sẽ theo học ngành học đã chọn ở NV1. Nếu ngành học ở NV1 không đủ sinh viên để...
Dời ngày bắt đầu làm đồ án cơ sở, chuyên ngành , thực tập tốt nghiệp... Để chuẩn bị tốt cho đợt làm đồ án và thực tập sắp tới, khoa dời ngày bắt đầu sang đầu tháng 04/2019. Ngày 25/03/2019 sinh viên coi danh sách phân công hướng dẫn tại văn phòng khoa
HỌP ĐỊNH KỲ BAN CÁN SỰ LỚP KHOA CNTT THÁNG 02 HỌP BAN CÁN SỰ LỚP TOÀN KHOA THÁNG 02/2019 Thời gian:  18g00 28/02/2019 (thứ 5) Địa điểm: Phòng B-07.11 Thành phần tham gia: BCN Khoa CNTT Trưởng bộ môn Ban chấp hành Đoàn Hội cấp Khoa CNTT Ban...
Thông báo v/v nhận sách GDPQ bổ sung đối với sinh viên khóa 2018 năm học 2018-2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÔNG BÁO V/v nhận sách GDQP bổ sung đối với SV khóa 2018 năm học 2018-2019   Theo kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2018 - 2019, sinh...
THÔNG BÁO V/V NHẬN SÁCH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÔNG BÁO V/v nhận sách học kì 2 năm học 2018-2019   Theo kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2018 - 2019, sinh viên các Khóa sẽ bắt đầu nhập...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC