THÔNG BÁO CHUNG
TRIỂN KHAI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020 THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Thực tập tốt nghiệp (Học kỳ 2 năm học 2019-2020)   Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2019-2020, căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp...
Thông báo lịch chấm ĐACS sinh viên ngành Mạng máy tính. Thông báo chấm đồ án cơ sở do các giảng viên Huỳnh Quốc Bảo, Hàn Minh Châu hướng dẫn.
Thông báo lịch chấm ĐATH sinh viên ngành Mạng máy tính. Thông báo chấm đồ án tổng hợp ngànhdo các giảng viên Huỳnh Quốc Bảo, Hàn Minh Châu, Nguyễn Lê Văn, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Hoàng Nam hướng dẫn
Đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 04/07/2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 04/07/2020 Khoa Công nghệ Thông tin trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên tốt nghiệp về lễ bế...
Chấm đồ án cơ sở/ chuyên ngành hội đồng GVHD: Bùi Mạnh Toàn - Nguyễn Hoàng Tiến Sinh viên do thầy Bùi Mạnh Toàn và thầy Nguyễn Hoàng Tiến hướng dẫn báo cáo đồ án cơ sở, đồ án chuyên ngành sẽ thực hiện các nội dung sau: Thời gian báo cáo: 08:00 ngày 29/06/2020 Địa điểm: phòng E1-02.06 ...
Báo cáo đồ án tổng hợp hội đồng thầy Võ Tấn Dũng - Trịnh Công Nhựt - Nguyễn Hoàng Tiến Sinh viên thực hiện báo cáo đồ án tổng hợp do GVHD: Võ Tấn Dũng, Trịnh Công Nhựt, Nguyễn Hoàng Tiến sẽ tập trung báo cáo hội đồng các nội dung sau: Thời gian: 13g30 ngày 25 tháng 06 năm 2020 (thứ năm) Địa điểm:...
ĐĂNG KÝ LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP 20/06/2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 20/06/2020 Khoa Công nghệ Thông tin trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên tốt nghiệp về lễ bế...
GIA HẠN THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ CHUYÊN NGÀNH/ TỔNG HỢP THÔNG BÁO [GIA HẠN THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ CHUYÊN NGÀNH/ TỔNG HỢP] Nhằm hỗ trợ sinh viên thực hiện tốt việc nộp và đảm bảo chất lượng tốt nhất báo cáo đồ án trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020, Văn...