THÔNG BÁO CHUNG
TB V/v triển khai thực hiện ĐACS học kỳ 2 năm học 2019-2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Đồ án cơ sở học kỳ 2 năm học 2019-2020   Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2019-2020....
HUTECH tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy Học kỳ 1B năm học 2019 - 2020 Sinh viên vào link sau để thực hiện khảo sát về hoạt động giảng dạy học kì 1B năm học 2019-2020...
TB V/v triển khai thực hiện ĐATH, ĐACN học kỳ 2 năm học 2019-2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Đồ án tổng hợp ngành, Đồ án chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2019-2020   Thực hiện kế hoạch đào tạo học...
Lịch chấm đồ án cơ sở/chuyên ngành của Thầy Nguyễn Hà Giang Sinh viên thực hiện đồ án chuyên ngành/ cơ sở do thầy Nguyễn Hà Giang hướng dẫn tham gia báo cáo đồ án với nội dung sau: Thời gian: 08h00 ngày 19 tháng 12 năm 2019 (thứ 5) Địa điểm: Phòng...
Lịch chấm đồ án chuyên ngành/ cơ sở của GVHD (Nguyễn Thanh Tùng - Nguyễn Mạnh Hùng) Sinh viên thực hiện đồ án chuyên ngành/ cơ sở do thầy Nguyễn Thanh Tùng và thầy Nguyễn Mạnh Hùng hướng dẫn tham gia báo cáo đồ án với nội dung sau: Thời gian: 7:30 ngày 21 tháng 12 năm 2019 (thứ 7) Địa...
Lịch chấm đồ án chuyên ngành/ cơ sở của GVHD (Nguyễn Hoàng Tiến - Bùi Mạnh Toàn) Sinh viên thực hiện đồ án chuyên ngành/ cơ sở do thầy Nguyễn Hoàng Tiến và thầy Bùi Mạnh Toàn hướng dẫn tham gia báo cáo đồ án với nội dung sau: Thời gian: 13:30 ngày 19 tháng 12 năm 2019 (thứ 5) Địa điểm: Phòng...
TB v/v đăng ký tham gia hội thi Tìm kiếm tài năng CNTT lần 3 năm 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÔNG BÁO V/v đăng ký tham gia hội thi "Tìm kiếm tài năng CNTT lần 3 năm 2019"   HUTECH IT Got Talent là hội thi học thuật lớn nhất năm được...
TB V/v Nộp Báo cáo & chấm điểm Đồ án Chuyên ngành/Cơ sở HK1 năm học 2019-2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v Nộp Báo cáo & chấm điểm Đồ án Chuyên ngành/ Cơ sở học kỳ 1 năm học 2019-2020   Căn cứ kế hoạch triển khai...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 07/12/2019 Khoa Công nghệ Thông tin trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên tốt nghiệp về lễ bế...
Thông báo v/v về việc bồ sung hồ sơ trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 08,09,10/2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2019...