CỰU SINH VIÊN
Xúc động ngày hội họp mặt cựu sinh viên năm 2019 Hằng năm, cùng nằm trong chuỗi các sự kiện hướng đến kỷ niệm thành lập trường, khoa Công Nghệ Thông Tin tổ chức họp mặt cựu sinh viên các khóa.
Danh sách cựu sinh viên tiêu biểu hội ngộ tại ngày hội họp mặt cựu sinh viên năm 2019 Danh sách cựu sinh viên tiêu biểu hội ngộ tại ngày hội họp mặt cựu sinh viên năm 2019
Khoa Công Nghệ Thông Tin tổ chức hội họp mặt cựu sinh viên hằng năm Khoa Công Nghệ Thông Tin tổ chức hội họp mặt cựu sinh viên hằng năm