Danh sách cựu sinh viên tiêu biểu hội ngộ tại ngày hội họp mặt cựu sinh viên năm 2019
Ngày hội họp mặt cựu sinh viên năm 2019, sẽ hứu hẹn qui tụ nhiều gương mặt cựu sinh viên tiêu biểu và đạt thành tích tốt trong năm 2019.

14577597