ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC
[THÔNG BÁO] vv CÁC MÔN HỌC SẼ HỌC TẬP THEO HÌNH THỨC ĐỒ ÁN HK1B 22-23 Học kỳ 1B năm học 2022-2023 các môn học sau sẽ thực hiện theo hình thức làm đồ án, sinh viên theo học các môn học kỳ vui lòng liên hệ theo thông tin liên lạc của giảng viên để trao đổi thực hiện theo yêu cầu của môn...
Học ngành Khoa học dữ liệu ra trường làm gì? Hiện nay, ngành Khoa học dữ liệu là một trong những ngành đang thu hút sự chú ý của nhiều thí sinh và phụ huynh trong nhóm ngành Công nghệ thông tin. Có thể nói “Học ngành Khoa học dữ liệu ra trường làm...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC KHOÁ Sinh viên vui lòng truy cập http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i701-chuong-trinh-va-ke-hoach-dao-tao-dai-hoc,-cao-dang.aspx để tra cứu chương trình đào tạo các khoá từ phòng Đào tạo - Khảo thí. ...
Ngành Công nghệ thông tin    *Giới thiệu: Công nghệ thông tin (CNTT) là ngành học cung cấp kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên...
Ngành An toàn thông tin   *Giới thiệu: An toàn thông tin là ngành học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về lĩnh vực an ninh thông tin để đảm bảo an toàn...