CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
Ngành Kỹ thuật máy tính và hệ thống nhúng   *Giới thiệu: Kỹ thuật máy tính là ngành học kết hợp kiến thức cả hai lĩnh vực Điện tử và Công nghệ thông tin. Các kĩ sư theo học ngành này vừa có những kiến thức về điện tử vừa được đào tạo để thiết kế...
Ngành Mạng máy tính   *Giới thiệu: Chuyên ngành Mạng máy tính đào tạo chuyên viên quản trị mạng và hệ thống, được đảm bảo khối lượng kiến thức cần thiết và kỹ năng thực hành tốt để thiết kế và xây dựng các hệ thống mạng đạt...
Ngành Hệ thống thông tin   *Giới thiệu: Hệ thống thông tin là sự kết hợp giữa phần cứng, phần mềm và mạng truyền thông, nhằm thu thập, tạo và phân phối các dữ liệu thông tin và tri thức hữu ích trong một tổ chức cụ thể. Các tổ...
Ngành Công nghệ phần mềm    *Giới thiệu: Công nghệ phần mềm là ngành học dành cho những ai yêu thích trực tiếp tham gia vào công việc làm phần mềm, sáng tạo nên những sản phẩm mang tính ứng dụng cao. Theo học ngành này, các bạn...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC