Ngành An toàn thông tin

 

*Giới thiệu:

An toàn thông tin là ngành học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về lĩnh vực an ninh thông tin để đảm bảo an toàn an ninh cho mạng máy tính và hệ thống thông tin; đảm bảo phát hiện và ngăn chặn xâm nhập mạng, chống rò rỉ thông tin, rà soát và phát hiện lỗ hổng hệ thống thông tin và truyền thông.
Chương trình đào tạo được xây dựng với định hướng cho sinh viên sau khi tốt nghiệp vừa có kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của công nghệ hiện đại vừa có kiến thức nền tảng cho phép họ có cơ hội tiếp tục học tập và công tác lâu dài. Ngoài ra, sinh viên còn có năng lực tự học để tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật, tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Ngành An toàn thông tin 12

 

Ngành An toàn thông tin 18

*Nội dung đào tạo:

  • Kiến thức cơ sở

      - Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị

      - Công tác kỹ sư ngành an toàn thông tin

      - Cơ sở an toàn thông tin

  • Kiến thức chung của ngành

      - Kỹ thuật lập trình

      - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

      - Bảo mật thông tin

  • Kiến thức chuyên sâu

      -  An toàn thông tin cho ứng dụng web

      -  Điều tra tấn công

      -  Kiến trúc an toàn thông tin

      -  Phân tích mã độc

 

*Bằng cấp:

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư ngành An toàn thông tin

 

*Kỹ năng mềm bổ trợ:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng tư duy sáng tạo và quản lý thời gian

- Kỹ năng thuyết trình và tìm việc

Ngành An toàn thông tin 55

 

Ngành An toàn thông tin 61

*Cơ hội nghề nghiệp:

- Kỹ sư thiết kế, phát triển, giám sát triển khai các hệ thống đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin, mạng máy tính và hạ tầng truyền thông. 
- Kỹ sư thiết kế và phát triển các ứng dụng trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin. 
- Kỹ sư quản lý dự án về an toàn, an ninh thông tin.
- Kỹ sư vận hành, bảo dưỡng hệ thống đảm bảo an toàn, an ninh thông tin
- Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng an ninh mạng và bảo mật thông tin ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các trường Đại học, Cao đẳng.

1223585