[THÔNG BÁO] vv CÁC MÔN HỌC SẼ HỌC TẬP THEO HÌNH THỨC ĐỒ ÁN HK1B 22-23

Học kỳ 1B năm học 2022-2023 các môn học sau sẽ thực hiện theo hình thức làm đồ án, sinh viên theo học các môn học kỳ vui lòng liên hệ theo thông tin liên lạc của giảng viên để trao đổi thực hiện theo yêu cầu của môn học trước 05/11/2022 để thực hiện đồ án theo hướng dẫn, sau thời gian trên sinh viên không liên hệ xem như tự ý bỏ học.
Danh sách môn học:

1. COS211 – Lý thuyết đồ thị - GVHD: Thầy Bùi Quang Thịnh - qthinhbui@gmail.com


Sinh viên liên hệ với giảng viên giảng dạy trước ngày 05/11/2022 để được phổ biến thông tin học tập.

Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ:
Văn phòng khoa Công nghệ thông tin
(028) 71012388
14606993