CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC KHOÁ

Sinh viên vui lòng truy cập http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i701-chuong-trinh-va-ke-hoach-dao-tao-dai-hoc,-cao-dang.aspx để tra cứu chương trình đào tạo các khoá từ phòng Đào tạo - Khảo thí. 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 
Văn phòng khoa CNTT
Phòng E1-01.02 trung tâm đào tạo chất lượng cao HUTECH, Khu công nghệ cao, Q. 9, Tp. Thủ Đức
(028) 101 2388
facebook.com/ithutech
14589874