[THÔNG BÁO]vv CÁC MÔN HỌC SẼ HỌC TẬP THEO HÌNH THỨC ĐỒ ÁN HK2A NĂM HỌC 2022 - 2023

THÔNG BÁO CÁC MÔN HỌC SẼ HỌC TẬP THEO HÌNH THỨC ĐỒ ÁN HK2A NĂM HỌC 2022 - 2023
           Học kỳ 2A năm học 2022-2023 các môn học sau sẽ thực hiện theo hình thức làm đồ án, sinh viên theo học các môn trong học kỳ vui lòng liên hệ theo thông tin liên lạc của giảng viên để trao đổi thực hiện theo yêu cầu của môn học trước ngày 06/02/2023 để thực hiện đồ án theo hướng dẫn, sau thời gian trên sinh viên không liên hệ xem như tự ý bỏ học.
Danh sách môn học:
1. CIS208 - Phân tích và thiết kế hướng đối tượng – ThS. Cao Tùng Anh – Email: ct.anh@hutech.edu.vn
2. CMP211 - Đồ họa máy tính – ThS. Nguyễn Huy Cường – Email: nh.cuong@hutech.edu.vn
3. COS211 - Lý thuyết đồ thị - ThS. Nguyễn Thanh Tùng – Email: nt.tung@hutech.edu.vn
4. CMP242 - Hệ thống thương mại điện tử - ThS. Nguyễn Đình Ánh – Email: nd.anh@hutech.edu.vn
5. CMP234 - Truyền số liệu – ThS. Lê Anh Huy – Email: anhhuy@live.com

Sinh viên liên hệ với giảng viên giảng dạy trước ngày 06/02/202 để được phổ biến thông tin học tập.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin (E1-02.07) – faceboook.com/ithutech
Điện thoại (028) 710 12388.

14608317