SINH VIÊN - BIỂU MẪU
BIỂU MẪU LÀM ĐỒ ÁN CƠ SỞ/ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH Sinh viên làm đồ án thực hiện theo các biểu mẫu sau:
Biểu mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp Sinh viên làm báo cáo thực tập tốt nghiệp theo các mẫu sau:
Danh sách đánh giá rèn luyện HK1, 2013-2014 Lớp trưởng các lớp vui lòng nhập điểm đánh giá rèn luyện HK1/2013-2014 theo danh sách dưới đây và gửi về VP.khoa theo email ntt.vinh@hutech.edu.vn theo thời hạn cùng  với các biểu mẫu đánh giá.
Tiêu chí đánh giá rèn luyện sinh viên Sinh viên đánh giá dựa vào các tiêu chí dưới đây:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC