SINH VIÊN - BIỂU MẪU
BIỂU MẪU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Sinh viên tải các biểu mẫu thực hiện đồ án tốt nghiệp và liên hệ GVHD để thực hiện đồ án Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin
Mẫu Giấy Thi Mới Áp Dụng Từ Học Kỳ 1B Năm 2021-2022 Sinh viên tải mẫu giấy thi mới từ file đính kèm để sử dụng từ học kỳ 1B năm 2021-2022.
Danh sách đánh giá rèn luyện HK1, 2013-2014 Lớp trưởng các lớp vui lòng nhập điểm đánh giá rèn luyện HK1/2013-2014 theo danh sách dưới đây và gửi về VP.khoa theo email ntt.vinh@hutech.edu.vn theo thời hạn cùng  với các biểu mẫu đánh giá.