SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt xét 07/2017 http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i1032-tra-cuu-thong-tin-nop-bo-sung-ho-so-sinh-vien-truoc-khi-nhan-bang-tot-nghiep.aspx
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt xét 06/2017 http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i1032-tra-cuu-thong-tin-nop-bo-sung-ho-so-sinh-vien-truoc-khi-nhan-bang-tot-nghiep.aspx
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt xét 05/2017 Sinh viên xem thông báo trong link đính kèm: http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i1032-tra-cuu-thong-tin-nop-bo-sung-ho-so-sinh-vien-truoc-khi-nhan-bang-tot-nghiep.aspx
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt xét 04/2017 Sinh viên xem thông báo trong link đính kèm: http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i1032-tra-cuu-thong-tin-nop-bo-sung-ho-so-sinh-vien-truoc-khi-nhan-bang-tot-nghiep.aspx
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt xét 25/03/2017 Sinh viên xem thông báo trong link đính kèm: http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i1032-tra-cuu-thong-tin-nop-bo-sung-ho-so-sinh-vien-truoc-khi-nhan-bang-tot-nghiep.aspx
Tra cứu thông tin tốt nghiệp – Đợt tháng 10/2016 http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i1034-tra-cuu-thong-tin-tot-nghiep-%E2%80%93-dot-thang-102016.aspx
Danh sách tốt nghiệp chính thức tháng 06/2016 SV lên VPK nhận giấy chứng nhận tạm thời
DSSV tốt nghiệp đợt xét tháng 3/2016_Chính thức (Chính quy+Liên thông) Sinh viên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Văn phòng Khoa từ ngày 28/03/2016
DSSV dự kiến xét tốt nghiệp - Tháng 06/2015 SV CÓ THẮC MẮC LIÊN HỆ PĐT TỪ NGÀY 08/06/2015 ĐẾN NGÀY 13/06/2015 SV MUỐN HOÃN XÉT TN ĐỂ TĂNG ĐIỂM TÍCH LŨY LÀM ĐƠN XIN HOÃN TN GỬI PĐT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC