GIẢNG VIÊN - THÔNG BÁO
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021 Sinh viên cập nhật trang cá nhân để xem điểm đánh giá rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 của lớp đánh giá nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ ban cán sự lớp mình để được hỗ trợ. Mọi trường hợp thắc mắc sinh viên...
Họp mặt và phân công đồ án chuyên ngành- GV Nguyễn Mạnh Hùng Họp mặt và phân công đồ án chuyên ngành 2019
[Thông tin dành cho GV-NV] >> Họp Khoa CNTT - Tổng kết học kỳ 1 năm học 2012-2013 Trân trọng mời các anh chị em GV-NV (cơ hữu) dự buổi họp Khoa CNTT vào lúc 10 giờ, sáng thứ bảy ngày 5-1-2013 tại phòng họp 1, để trao đổi về kết quả công việc học kỳ 1 và đồng thời định hướng công tác học kỳ 2. Rất...
Các địa chỉ tổ chức Hội nghị --------------------------------------------------- Conference Call For Papers, Demo and Participation --------------------------------------------------- 1. IEEE CloudCom 2012 (December 3-6, 2012, Taipei, Taiwan)...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC