GIẢNG VIÊN - THÔNG BÁO
Họp mặt và phân công đồ án chuyên ngành- GV Nguyễn Mạnh Hùng Họp mặt và phân công đồ án chuyên ngành 2019
[Thông tin dành cho GV-NV] >> Họp Khoa CNTT - Tổng kết học kỳ 1 năm học 2012-2013 Trân trọng mời các anh chị em GV-NV (cơ hữu) dự buổi họp Khoa CNTT vào lúc 10 giờ, sáng thứ bảy ngày 5-1-2013 tại phòng họp 1, để trao đổi về kết quả công việc học kỳ 1 và đồng thời định hướng công tác học kỳ 2. Rất...
Các địa chỉ tổ chức Hội nghị --------------------------------------------------- Conference Call For Papers, Demo and Participation --------------------------------------------------- 1. IEEE CloudCom 2012 (December 3-6, 2012, Taipei, Taiwan)...