[Thông tin dành cho GV-NV] >> Họp Khoa CNTT - Tổng kết học kỳ 1 năm học 2012-2013

Trân trọng mời các anh chị em GV-NV (cơ hữu) dự buổi họp Khoa CNTT vào lúc 10 giờ, sáng thứ bảy ngày 5-1-2013 tại phòng họp 1, để trao đổi về kết quả công việc học kỳ 1 và đồng thời định hướng công tác học kỳ 2.

Rất mong các anh chị em thu xếp thời gian để tham dự đầy đủ.

 

Trân trọng,

Ban Chủ nhiệm Khoa CNTT

0
×