ĐIỂM ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

Sinh viên cập nhật trang cá nhân để xem điểm đánh giá rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 của lớp đánh giá nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ ban cán sự lớp mình để được hỗ trợ.
Mọi trường hợp thắc mắc sinh viên liên hệ ban cán sự để kiểm tra điểm rèn luyện, minh chứng,... từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/08/2021.
Sau ngày 27/08/2021 hội đồng xét rèn luyện cấp khoa sẽ tiến hành họp để chốt điểm đánh giá rèn luyện để hoàn tất thủ tục chuyển lên hội đồng cấp Trường.

Mọi thông tin sinh viên liên hệ:
Văn phòng trực tuyến khoa Công nghệ thông tin: meet.google.com/jcu-kfjj-pnr
fanpage khoa Công nghệ thông tin: fb.com/ithutech

14593536
×