Ngành Công nghệ thông tin

 

Ngành Công nghệ thông tin 7


Ngành Công nghệ thông tin 11

 *Giới thiệu:

Công nghệ thông tin (CNTT) là ngành học cung cấp kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về CNTT, có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và đánh giá các giải pháp, có năng lực xây dựng và quản trị các hệ thống CNTT; có khả năng thiết kế, xây dựng và quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng CNTT; có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, có thái độ nghề nghiệp phù hợp và năng lực tự học để đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành và xã hội.

Sau khi được đào tạo khối kiến thức cơ sở, các sinh viên sẽ được chọn một trong những chuyên ngành sau:
- Công nghệ phần mềm: cung cấp những kiến thức tổng quan trong cài đặt, quản lý và bảo trì các dự án, từ đó giúp cho sinh viên có thể thiết kế và cài đặt các sản phẩm phần mềm có chất lượng cao.
- Hệ thống thông tin: cung cấp cho sinh viên những tri thức cần thiết để có thể cài đặt và phát triển các dự án hệ thống thông tin trong quản lý kinh tế, quản lý văn phòng, quản lý dữ liệu.
- Mạng máy tính và truyền thông: cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng liên quan đến việc thiết kế, triển khai, cài đặt, vận hành và bảo trì các hệ thống truyền thông, đặc biệt là các hệ thống mạng máy tính.
- An toàn thông tin: cung cấp cho sinh viên các kiến thức về lĩnh vực an ninh thông tin để đảm bảo an toàn an ninh cho mạng máy tính và hệ thống thông tin.
 
 

 

*Nội dung đào tạo:

  • Kiến thức cơ sở

      - Kỹ thuật lập trình

      - Cấu trúc dữ liệu và giài thuật

      - Cơ sở dữ liệu

      - Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị

  • Kiến thức chung của ngành

      - Công nghệ phần mềm

      - Lập trình web

      - Bảo mật thông tin

  • Kiến thức chuyên sâu

      - Lập trình trên thiết bị di động

      - Công cụ và môi trường phát triển phần mềm

      - Phân tích dữ liệu trên điện toán đám mây

      - Thương mại điện tử

      - Điện toán đám mây

      - Phân tích và đánh giá an toàn thông tin

 

Ngành Công nghệ thông tin 56


Ngành Công nghệ thông tin 60

 

Ngành Công nghệ thông tin 66

*Bằng cấp:

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Kỹ sư Công nghệ thông tin*Kỹ năng mềm bổ trợ:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng tư duy sáng tạo và quản lý thời gian
 
- Kỹ năng thuyết trình và tìm việc

 

*Cơ hội nghề nghiệp:
- Kỹ sư thiết kế, phát triển, triển khai và giám sát các hệ thống phần mềm, hệ thống thông tin, hệ thống mạng máy tính truyền thông và hệ thống an toàn thông tin.
- Kỹ sư tư vấn và thiết kế các giải pháp CNTT.
- Kỹ sư phụ trách mảng CNTT tại doanh nghiệp.
- Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại các viện và các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.
 

 

Ngành Công nghệ thông tin 97 
1223574