THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA NCKH SV NĂM HỌC 2021 - 2022
ĐĂNG KÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SV NĂM HỌC 2020 - 2021
Thực hiện kế hoạch số 2104/KH-ĐKC ngày 01/10/2021 về "Kế hoạch Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Năm học 2021-2022"
Hồ sơ đăng ký đề tài SV NCKH theo mẫu:
1. SV điền phiếu đăng ký (BM03/QT02/KHCN) trong bit.ly/HUTECH_biemauDky_NCKH2021
2. Đăng ký thông tin đề tài SV NCKH và nộp bản mềm (PDF) phiếu đăng ký tại form bit.ly/HUTECH_ITerDky_NCKH2021
Thời gian: Từ nay đến hết ngày 19.10.2021

14597654