Thông báo tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2021
Các mốc thời gian quan trọng của Hội nghị như sau:
  • Hạn SV gửi bài báo về Khoa/Viện: 27/03/2021
  • Hạn Khoa/Viện thông báo kết quả phản biện đến SV : 29/04/2021
  • Hạn Khoa/Viện gửi bài hoàn chỉnh về BTC (hạn cuối)15/05/2021
  • Thời gian tổ chức: 03/07/2021.
Bài báo SV chủ động nộp thông qua Google Form sau: https://forms.gle/stCw2W2DdvWvwPY66
Quý thầy cô có thể kiểm tra việc SV nhóm mình đã nộp bài báo tại link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F5wxZfqf9tiocR8MIF79nWN9SSXTZ3gK-bgzKZHkUU4/edit?usp=sharing
14589590