THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP BÀI BÁO HỘI NGHỊ NCKH SV 2021
THÔNG BÁO
Về việc gia hạn thời gian 
Nộp bài báo vào Hội nghị SV NCKH 2021
Các mốc thời gian hiện tại như sau:
 + Hạn SV gửi bài báo về Khoa/Viện: 27/03/2021 --> 10/04/2021
 + Hạn Khoa/Viện thông báo kết quả phản biện đến SV : 29/04/2021
 + Hạn Khoa/Viện gửi bài hoàn chỉnh về BTC (hạn cuối): 15/05/2021
 + Thời gian tổ chức: 03/07/2021.
Lưu ý: Bài báo SV chủ động nộp thông qua Google Form sau - https://forms.gle/stCw2W2DdvWvwPY66
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ VPK CNTT - 028.710.12388!
14590981