Tin Tức Sự Kiện
CHUỖI 3 HỘI THẢO DIỄN RA ĐẦY SÔI NỔI TRONG THÁNG 3

HỘI THẢO “IS IT NECCSSARY TO POSSESS A NATIVE-LIKE ACCENT?” Vào chiều ngày 09/03, dưới sự dẫn dắt của ThS. Nguyễn Hà Linh Phương, Khoa Tiếng Anh đã tổ chức buổi hội thảo rất thành công với sự tham gia của hơn 200 bạn. Tại...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC