Tin Tức Sự Kiện
HUTECH khởi động Dự án quốc tế cộng đồng - Learning Express

Với mong muốn tạo môi trường học tập năng động, giúp sinh viên phát triển toàn diện về năng lực, kỹ năng, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) phối hợp với Trường Đại học Singapore Polytechnic tổ chức Dự án quốc tế cộng...

Hoạt Động Sinh Viên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×