ĐOÀN HỘI - CÂU LẠC BỘ
buổi sinh hoạt ra mắt câu lạc bộ Tiếng Anh ( HEC) CLB Tiếng Anh khoa Ngoại Ngữ HEC trân trọng mời các bạn đến buổi sinh hoạt đầu tiên của CLB với chủ đề STUDENTS' LIFE. Các bạn sẽ có cơ hội chia sẽ kinh nghiệm cuộc sống sinh viên mình với nhũng sinh viên khác.Ngoài...
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH TẠO ĐIỀU KIỆN TỐT CHO CÁC BẠN SINH VIÊN CÓ NHU CẦU GIAO TIẾP TIẾNG ANH TỐT HƠN TRONG HỌC TẬP, TRONG CUỘC SỐNG. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH VÀO THỜI GIAN CỤ THỂ SAU: 1. THỜI GIAN: BUỔI...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC