NCKH - GIẢNG VIÊN
NCKH GV - CÁC CÔNG BỐ KHOA HỌC Tên công trình Loại công trình / Tên Tạp chí / Kỷ yếu hội thảo Tên tác giả thuộc Khoa TA Đóng góp   Năm 2015-2016 Tìm hiểu mối liên...
HUTECH tổ chức Hội thảo “Phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo dự án” với nhiều đề xuất sáng tạo Ngày 08/6 vừa qua, Khoa Tiếng Anh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã tổ chức Hội thảo trực tuyến dành cho giảng viên với chủ đề “Phương pháp học tiếng Anh theo dự án (Project-based learning)”.  ...
ĐỀ TÀI NCKH GIẢNG VIÊN CÁC CẤP Tên đề tài Tên tác giả Năm Học Cấp Đóng góp   Learning assessment: Assessing HUTECH Non-English Majored Students’ EFL Learning Lê Văn Tuyên...
Thêm cách tiếp cận mới, đa chiều về phương pháp dạy và học tiếng Anh tại Hội thảo liên khoa Sáng ngày 8/7 vừa qua, hội thảo khoa học liên khoa Tiếng Anh giữa hai Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) và Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã diễn ra các phiên thảo luận sôi nổi với chủ đề: “Innovating...
Giảng viên khoa Tiếng Anh tìm giải pháp giảng dạy Tiếng Anh hiệu quả cho đối tượng EFL Sáng ngày 15/1 vừa qua, Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã tổ chức thành công Hội thảo “Phương pháp giảng dạy các học phần nghe, viết và thiết kế hoạt động online trong lớp EFL”. Hội thảo được...
Giảng viên khoa Tiếng Anh thảo luận phương pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Reading Nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo, ngày 7/11 vừa qua, lãnh đạo và giảng viên khoa Tiếng Anh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã cùng thảo luận và đề xuất những phương pháp giảng dạy mới...
Giảng viên và Học viên Cao học khoa Tiếng Anh trải nghiệm thú vị tại Hội thảo Quốc tế Vừa qua (26/04/2019, đoàn Giảng viên khoa Tiếng Anh cùng một số Học viên Cao học - Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) có dịp tham dự Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Autonomy and Motivation” tại Trường Đại học Sư...
Giảng viên khoa Ngoại Ngữ tổ chức hội thảo về phương pháp dạy và học Sáng 09/01/2017, tại Hội trường B02.09, Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu các hoạt động dạy và học trong một lớp học”.   Nhiều nội dung thú vị gắn liền...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC