SINH VIÊN - BIỂU MẪU
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH KHÓA 2020 Lưu ý: Hạn chót nộp đơn cho lớp Trưởng hết ngày 31/03/2023...
Quy trình - Biểu mẫu đăng ký học lại mở riêng theo yêu cầu Quy trình mở lớp: Bước 1: Sinh viên tự gom số lượng (ít nhất 25 bạn - tối đa 50 bạn) thống nhất chung 1 giờ học cố định sau đó tải biểu mẫu này về điền đầy đủ thông tin (biểu mẫu đính kèm bên dưới). Bước 2: Mỗi...
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH KHÓA 2019 Thời gian SV nộp đơn về cho lớp trưởng: Trước 25/03/2022 Thời gian lớp trưởng nộp về cho Vp.Khoa A.03.24: Trước 30/03/2022
GIẤY KHEN VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA TIẾNG ANH TỔ CHỨC (CẬP NHẬT HÀNG THÁNG) NHẬN GIẤY KHEN VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA TIẾNG ANH TỔ CHỨC THÁNG 9/2021 Dưới đây là link GG Drive có chứa giấy khen của các cuộc thi sau: - Cuộc thi học thuật Hutech Famous Awards Guru 2021...
Mẫu giấy thi học kỳ 1B năm học 2021-2022 ????????????̛̃???????? ????????̛???? ????́ ???????????????? ????????????̣???????? ????????̀???????? ???????????? ???????????????? ????????????̂???? ???????????????????????? ????????????̛????̛́???? ????????̀...
Phiếu khảo sát Doanh nghiệp Tất cả sinh viên Khóa 2016 trước khi kết thúc thực tập phải in phiếu và khảo sát doanh nghiệp và nộp Bản Khảo sát về khoa khi nộp báo cáo thực tập
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH - SINH VIÊN K17 - Sinh viên tải mẫu đơn đăng ký chuyên ngành về để nộp cho lớp trưởng. Hạn chót nộp phiếu đăng ký chuyên ngành: 04/06/2020  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC