Mẫu giấy thi học kỳ 1B năm học 2021-2022
????????????̛̃???????? ????????̛???? ????́ ???????????????? ????????????̣???????? ????????̀???????? ???????????? ???????????????? ????????????̂???? ???????????????????????? ????????????̛????̛́???? ????????̀ ???????????? ????????̣???? ????????̀ ????????
1. Có mặt trước giờ thi ít nhất 30 phút
2. Cập nhật mẫu giấy thi hiện hành
3. Chuẩn bị Thẻ SV/ Giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh
4. Chuẩn bị không gian yên tĩnh, trang phục lịch sự, dụng cụ học tập và tài liệu cần thiết
5. Chuẩn bị thiết bị điện tử có webcam/camera có loa phát
6. Giải phóng bộ nhớ, không nộp bài bằng link, không tự ý rời khỏi phòng thi
7. Nắm rõ quy chế thi
8. Kênh liên lạc hỗ trợ sinh viên
_______________________________________________________________________
Tất cả thông tin đầy đủ tại bài viết bên dưới ????
14599223