GIẤY KHEN VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA TIẾNG ANH TỔ CHỨC (CẬP NHẬT HÀNG THÁNG)
NHẬN GIẤY KHEN VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA TIẾNG ANH TỔ CHỨC THÁNG 9/2021 ❤️
Dưới đây là link GG Drive có chứa giấy khen của các cuộc thi sau:
- Cuộc thi học thuật Hutech Famous Awards Guru 2021
- Cuộc thi học thuật Big HIT Contest 2021
- Các thành viên tích cực tham gia hỗ trợ 3 CLB HEC, HIT, ELRC
Bên cạnh đó là giấy chứng nhận sinh viên đã tham gia các chương trình do Khoa Tiếng Anh tổ chức vào tháng 9/2021 bao gồm:
- Hội thảo Translation Techinique 1
- Talkshow Portrait of an ELFers
- Giao lưu Việt- Hàn : Cuộc sống sinh viên Việt - Hàn
✅ Link giấy khen và giấy chứng nhận: https://drive.google.com/.../1a524KnGAl-Cbe3_L2Ts...
 
NHẬN GIẤY KHEN VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA TIẾNG ANH TỔ CHỨC THÁNG 10/2021 ❤️
Dưới đây là link GG Drive có chứa giấy chứng nhận sinh viên đã tham gia các chương trình do Khoa Tiếng Anh tổ chức vào tháng 10/2021 bao gồm:
- HIT Seminar Translation Techniques 2
- HEC Seminar Micro Listening
- ELRC Seminar Tìm tài liệu và lập bố cục cho bài NCKH
- GCN phản hồi cho tháng 9/2021
Đồng thời có Giấy khen SV5T cấp khoa và Giấy khen LHTT cấp Khoa
✅ Link giấy khen và giấy chứng nhận: https://drive.google.com/.../1MxvhxmefDj1HwM4aO587IzfhExk...
 
NHẬN GIẤY KHEN VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA TIẾNG ANH TỔ CHỨC THÁNG 11/2021 ❤️
Dưới đây là link GG Drive có chứa giấy chứng nhận sinh viên đã tham gia các chương trình do Khoa Tiếng Anh tổ chức vào tháng 11/2021 bao gồm:
- K18 Chuỗi Hội Thảo VĂN HOÁ LÀM VIỆC TRONG CÁC TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA tổ chức 29/10
- HIT Seminar Title Translation tổ chức 19/11
- ELRC Seminar Cách viết cơ sở lí thuyết cho bài NCKH SV tổ chức 26/11
- K18 Chuỗi Hội Thảo How to write a good test tổ chức 30.11
- HEC Seminar How to get into good reading habit tổ chức 02/12
- GCN phản hồi cho tháng 10/2021
 
 
NHẬN GIẤY KHEN VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA TIẾNG ANH TỔ CHỨC THÁNG 12/2021 ❤️
Dưới đây là link GG Drive có chứa giấy chứng nhận sinh viên đã tham gia các chương trình do Khoa Tiếng Anh tổ chức vào tháng 12/2021 bao gồm:
- ELRC Seminar CÁCH TRÍCH DẪN VÀ LẬP DANH MỤC TRÍCH DẪN CHO BÀI NCKH SV ngày 17/12
- HIT Seminar HOW TO CRUSH READING COMPREHENSION ngày 21/12
- CULTURAL DAY 2021 ngày 26/12
- HEC Seminar IMPROMPTU SPEAKING: HOW TO IMPROVISE AND SPEAK WITHOUT PROPER PREPARATION ngày 30/12
- HIT Seminar ENGLISH – VIETNAMESE COMPOUND NOUN ngày 31/12
- K18 Chuỗi Hội Thảo PPGD THE APPLICATION OF ICT IN LANGUAGE TEACHING ngày 31/12
- GCN phản hồi cho tháng 11/2021
Sinh viên chỉ cần nhấn vào link tìm giấy chứng nhận sau đó chụp màn hình lại là có minh chứng.
Các minh chứng này dùng để đánh giá rèn luyện, bổ sung hồ sơ sinh viên 5 tốt năm 2021-2022

LƯU Ý: Bài đăng này trên website là bài tổng hợp chung, mỗi tháng trên mỗi bài đăng cấp giấy chứng nhận tại Fanpage đều có thời hạn phản hồi riêng, SV có sai sót thì phản hồi trong thời gian quy định theo link phản hồi đính kèm trên bài viết, nếu quá thời hạn sẽ không hỗ trợ cấp lại GCN.
 
14599224