ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC
Mô hình Đại học hội nhập & giấc mơ công dân toàn cầu của sinh viên ngôn ngữ - Theo Zingnews.vn - Quốc tế hóa từ cơ sở vật chất đến chương trình đào tạo, giảng dạy, nhiều đại học kỳ vọng thế hệ sinh viên ngành ngôn ngữ có thể dẫn đầu xu hướng hội nhập, trở thành công dân toàn cầu. Lớn lên...
Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018 - Đợt 1 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ - Đợt 1 năm 2018 với 11 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật môi...
Ngành Ngôn ngữ Anh   * Giới thiệu: Trong xu thế hội nhập, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ chung của toàn cầu. Hiện thế giới có trêm 50 quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính, gần 80 quốc gia sử dụng...
QĐ NDCT Trình độ ĐH Liên thông từ CĐ 701 - Nội dung Chương Trình Đào Tạo Trình độ Đại Học Liên thông từ Cao Đẳng
QĐ NDCT Trình độ ĐH VB2 - 701 Nội dung Chương Trình Đào Tạo Đại Học - VB2
QĐ NDCT Trình độ ĐH - 701 - Nội dung Chương Trình Đào Tạo Đại học - Trình độ Đai Học
QĐ NDCTĐT Trình độ CĐ - C74 - Nội dung Chươngb Trình Đào Tạo Đại học - Trình độ Cao Đẳng
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC