ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC
Giới thiệu Ngành Ngôn ngữ Anh Ngành Ngôn ngữ Anh 1. Giới thiệu Ngôn ngữ Anh là ngành học giúp sinh viên đạt được trình độ năng lực tiếng Anh tối thiểu ở bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. Ngành học cung cấp cho sinh viên...
Chương trình và Kế hoạch đào tạo Đại học, Cao đẳng Sinh viên truy cập vào link sau để tải các chương trình đào tạo: http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i701-chuong-trinh-va-ke-hoach-dao-tao-dai-hoc,-cao-dang.aspx
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×