THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO NỘP ONLINE CÁC CHỨNG CHỈ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐHCQ, CĐCQ Đính kèm: TB VV NOP ONL CAC CHUNG CHI NN,TH DOI VS SV DHCQ,CDCQ.pdf...
Danh sách sinh viên khóa 2014 chính thức được làm khóa luận tốt nghiệp Sau khi xét duyệt đề cương khóa luận tốt nghiệp của sinh viên, Ban lãnh đạo khoa Tiếng Anh quyết định như sau: DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: 1. Nguyễn Hồng Ngọc       ...
Biểu mẫu đăng ký học lại mở riêng theo yêu cầu Đính kèm: Mau DS SV dang ky hoc lai theo yeu cau.xls
Thông báo V/v đăng ký học phần và đóng học phí HK hè NH 17-18 đối với SV ĐH,CĐ chính quy Đính kèm: TB vv dang ky hoc phan, dong hoc phi hoc ky he NH 17-18 doi voi SV dai hoc , cao...
Thông báo V/v đăng ký học phần và đóng học phí HK hè NH 17-18 đối với SV LT-VB2-VLVH Đính kèm: TB vv dang ky hoc phan, dong hoc phi hoc ky he NH 17-18 doi voi SV lien thong,...
Thông báo V/v đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp Khóa 2014   Lưu ý: - Mẫu đề cương (đính kèm) - Sinh viên tự chọn đề tài luận văn cho mình - Sinh viên viết tóm tắt bằng Tiếng Anh từ 3 đến 4 trang những mục có trong mẫu đề cương, đặc biệt là phần 1:...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC