THÔNG BÁO MỚI
Tuyển Dụng - Nhân viên học vụ EMG Education 1. Position: Academic Coodinator (Nhân viên học vụ) 2. Job description: Support foreign teachers in class by providing assistance in matters such as class management, giving extra help to students, providing...
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH Ngày 14/05/2019 – buổi sáng Phòng B 10.08     TT Họ và tên học viên Tên đề tài 1 Nguyễn Thị Khắc Thủy An...
Thông báo v/v sinh Viên K16 đăng ký chọn chuyên ngành - Sinh viên tải mẫu đơn đăng ký chuyên ngành về để nộp cho lớp trưởng. Hạn chót nộp phiếu đăng ký chuyên ngành: 19/04/2019 - Sinh viên download chương trình đào tạo của để biết chuyên ngành cần đăng ký theo link dưới...
Thông báo V/v mở lớp luyện thi và thi CCQG Trình độ B Tiếng Pháp THÔNG BÁO Về việc mở lớp luyện thi và thi CCQG Trình độ B Tiếng Pháp  Nhằm  hỗ  trợ  cho  học  viên  ôn  tập  các  kiến  thức  đã  học  và ...
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN CAO HỌC NGÀNH NGÔN NGỮ ANH THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN CAO HỌC NGÀNH NGÔN NGỮ ANH Ngày 19/04/2019 – buổi sáng     TT Họ và tên học viên Tên đề tài 1 Nguyễn Thị Thanh Tú Evaluating...
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KIỂM TRA VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU - CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC STUDYLINK Mô tả công việc: - Làm việc về hệ thống dữ liệu để sửa những lỗi sai và phát triển các tính năng của hệ thống - Duy trì và cập nhật tất cả những tiến trình, hồ sơ thông tin bảo mật có liên quan đến khách hàng, bao...
Thông báo V/v tổ chức Hội đồng bảo vệ đề cương ngày 21/03/2019 HỘI ĐỒNG 2 – BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG – Sáng 21/03/2019 Buổi bảo vệ đề cương sẽ được tổ chức vào sáng 21/03/2019 , bắt đầu lúc 7h30, tại phòng B. 14-06 theo danh sách sau:   STT HỌ VÀ TÊN...
Thông báo V/v tổ chức Hội đồng bảo vệ đề cương ngày 15/03/2019 HỘI ĐỒNG 1A – BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG – Sáng 15/03/2019 Buổi bảo vệ đề cương sáng 15/03/2019 sẽ bắt đầu từ lúc 7h30 tại phòng B 14-06 theo danh sách sau đây:   STT HỌ VÀ TÊN...
Sơ đồ và vị trí chỗ ngồi Lễ Tốt Nghiệp 9/3/2019 QUY TRÌNH NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 09/03/2019 - SINH VIÊN MANG BIÊN LAI ĐÓNG LỆ PHÍ THUÊ LỄ PHỤC ĐẾN VĂN PHÒNG KHOA ĐỂ NHẬN LỄ PHỤC, PHIẾU KHẢO SÁT VÀ PHIẾU NHẬN BẰNG (SINH VIÊN PHẢI MANG THEO THẺ SINH VIÊN) -...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC