Hoạt Động Sinh Viên
“Học đi đôi với hành” của sinh viên Khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn

Nhằm tăng cường tính thực tế, gắn lý thuyết với thực hành, Khoa quản trị Du lịch-Nhà hàng - Khách sạn (Đại học công nghệ Tp.HCM - Hutech) tổ chức chuyến thực tế “Tây Nguyên và con đường di sản Miền Trung” cho các bạn sinh viên chuyên ngành Quản...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC