Tin Tức - Sự Kiện
THÔNG BÁO ĐẤU THẦU TOUR MIỀN TRUNG - THÁNG 08/2018

Sắp tơi, vào khoảng tháng 08/2018, Khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn (HUTECH) có tổ chức môn học ngoài trường Thực tập tour miền trung với thời gian học là 12N11Đ tại các tỉnh miền trung. Kính mời các công ty du lịch lữ hành tham gia...

Hoạt Động Sinh Viên
“Học đi đôi với hành” của sinh viên Khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn

Nhằm tăng cường tính thực tế, gắn lý thuyết với thực hành, Khoa quản trị Du lịch-Nhà hàng - Khách sạn (Đại học công nghệ Tp.HCM - Hutech) tổ chức chuyến thực tế “Tây Nguyên và con đường di sản Miền Trung” cho các bạn sinh viên chuyên ngành Quản...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC