Hoạt Động Sinh Viên
KẾ HOẠCH HỘI THI " THIẾT KẾ VÀ MAY ÁO DÀI CHO NGƯỜI MẪU BIG SIZE” NĂM 2019

Hưởng ứng Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 và phát huy kết quả cuộc thi cắt may áo dài do Bảo tàng tổ chức trong năm 2018; Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức Hội thi “Thiết kế và may Áo dài cho người mẫu Big size” nhằm tôn vinh trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam (xem file đính...

VIDEO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC