TIN TỨC - SỰ KIỆN

MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ ĐỒNG PHỤC CHO SINH VIÊN NGÀNH DU LỊCH

MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ ĐỒNG PHỤC  CHO SINH VIÊN NGÀNH DU LỊCH

Hôm nay Thầy nhận được ý kiến của một vài sinh viên hỏi về việc mặc đồng phục. Nói chung không phải là ý kiến phản đối mà chỉ chủ yếu là hỏi thêm thông tin. Chỉ có một vài bạn sinh viên năm cuối hỏi rằng: Chúng em năm cuối, chỉ còn một vài môn học...

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

“Học đi đôi với hành” của sinh viên Khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn

“Học đi đôi với hành” của sinh viên  Khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn

Nhằm tăng cường tính thực tế, gắn lý thuyết với thực hành, Khoa quản trị Du lịch-Nhà hàng - Khách sạn (Đại học công nghệ Tp.HCM - Hutech) tổ chức chuyến thực tế “Tây Nguyên và con đường di sản Miền Trung” cho các bạn sinh viên chuyên ngành Quản...

Banner Tư vấn trực tuyến