Hoạt Động Sinh Viên
HUTECH tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy Học kỳ 1B năm học 2019 - 2020

Từ ngày 6/1/2020, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của Nhà trường.   HUTECH sẽ tổ chức lấy kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy từ ngày 6/1/2020...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC