ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC
ĐCCT CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2018 Thông tin chi tiết xem file đính kèm.
ĐCCT CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2015 Thông tin chi tiết xem file đính kèm.
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành   * Giới thiệu: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là ngành học đòi hỏi sự năng động tối đa, bao gồm quá trình quản lý và điều hành du lịch, chịu trách nhiệm phân công công việc cho các hướng dẫn viên du...
Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống   * Giới thiệu: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống là ngành học chuyên sâu về lĩnh vực quản lý khách sạn - nhà hàng trong phương diện văn hóa ẩm thực với công việc cụ thể là quản lý các khâu ẩm thực, yến...
Ngành Quản trị khách sạn   * Giới thiệu: Quản trị khách sạn là quản lý và tổ chức các hoạt động của khách sạn một cách hiệu quả và hợp lý, bao gồm việc lập các báo cáo kết quả tài chính, các bản thu - chi; lập ra quy tắc trong quá...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC