DOANH NGHIỆP - THỰC TẬP TUYỂN DỤNG
PULLMAN SAIGON CENTRE TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH THÁNG 08/2022   STT BỘ PHẬN SỐ LƯỢNG 1 Kitchen 20 bạn 2 F&B Service 25 bạn 3 Front Office 5 bạn 4 Housekeeping 30 bạn...
KHÁCH SẠN PALACE SÀI GÒN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KHÁCH SẠN PALACE SÀI GÒN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG   CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 1. Nhân viên phục vụ bàn:  - tuyển dụng CL: 05  - Ca làm việc: 06h – 10h; 10h – 14h  - Mức lương: 27.000đ/1h  ...
KHÁCH SẠN LA VELA SÀI GÒN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KHÁCH SẠN LA VELA SÀI GÒN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1. Các vị trí tuyển dụng:  - Room Attendant – Nhân viên Phục Vụ Phòng  - Housekeeping Internship – Thực tập sinh Buồng Phòng  - Reservation Trainee –...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC