NCKH - GIẢNG VIÊN
CHÚC MỪNG VÀ GIỚI THIỆU CÔNG BỐ QUỐC TẾ CỦA PGS.TS. NGUYỄN QUYẾT THẮNG NĂM 2019 Xin chúc mừng PGS.TS. Nguyễn Quyết Thắng là một trong những nhà khoa học ở Việt Nam có số lượng công bố quốc tế khá nhiều trong lĩnh vực kinh tế - du lịch thuộc danh mục ISI/SSCI và Scopus trong năm 2019. Chúng tôi...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC