THÔNG BÁO MỚI
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho SV - HK2 - 2018 - 2019 Update 04.04.2019 Cập nhật lại hình thức cấp phát giấy giới thiệu. ------------------------------------ Sinh viên (Chính khóa, VJIT, học vượt, học trả nợ,...) lưu ý xem kế hoạch (file đính kèm) và thực hiện đúng...
Biểu mẫu và các hướng dẫn thực hiện báo cáo cho Môn học ngoài trường_Update 22.04.2019 Update Ngày 22.04.2019: Sinh viên đi tour Kiến tập Ngành lữ hành (Tour Ninh Thuận - Bình Thuận) cập nhật lại hướng dẫn phần viết báo cáo tour và BM trang bìa. Tên: 1. Huong-dan-viet-bao-cao-Kien-tap-Nganh-Lu-hanh...
Phát động Hội thi hiến kế “Phần việc Làm theo lời Bác” gắn với phòng trào “Sinh viên 5 tốt” tại HUTECH Hướng đến 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2019), kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và đặc biệt chào mừng kỷ niệm 24 năm ngày thành lập trường Đại học...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC