THÔNG BÁO MỚI
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho SV - HK2 - 2018 - 2019 Update 04.04.2019 Cập nhật lại hình thức cấp phát giấy giới thiệu. ------------------------------------ Sinh viên (Chính khóa, VJIT, học vượt, học trả nợ,...) lưu ý xem kế hoạch (file đính kèm) và thực hiện đúng...
Biểu mẫu và các hướng dẫn thực hiện báo cáo cho Môn học ngoài trường_Update 10.07.2019 Update ngày 10/07/2019: Sinh viên cập nhật và lấy đúng biểu mẫu và hướng dẫn viết báo cáo => Kiểm tra kỹ thông tin trước khi làm bài. Các môn học ngoài trường sau đang áp dụng: 1. Kiến tập Nhà hàng - Khách sạn...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC