SINH VIÊN - THÔNG BÁO SINH VIÊN
THÔNG BÁO V/V CÔNG BỐ GVHD THỰC HIỆN BCTN, ĐATN VÀ KLTN_Update 24.4.2018 ​Update 24.4.2018 - 17h10 - Nhóm thực tập do Cô Huỳnh Thị Thu Nga hướng dẫn có sự thay đổi GVHD (do Cô đi công tác nước ngoài đột xuất). GVHD mới: Cô Nguyễn Thu Thảo. => Thông tin Khoa đã update trên hệ thống....
Danh sách đơn vị đang có nhu cầu tuyển dụng sinh viên thực tập (Update 07.4.2018) Sinh viên chuẩn bị thực tập nếu có quan tâm xem thông tin ở file đính kèm.
Kế hoạch thực tập TN, đồ án TN, khóa luận TN dành cho SV - Hệ ĐH, CĐ - Năm 2018 Sinh viên lưu ý xem thật kỹ thông tin ở file đính kèm, chi tiết như sau: 1. Kế hoạch thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp dành cho SV - Bậc ĐHCQ - Khóa 2014 2. Kế hoạch thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp...
TB V/v tham gia "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp HUTECH 2018" Sinh viên quan tâm xem thông tin ở file đính kèm./.
THÔNG BÁO "NGÀY HỘI PHỎNG VẤN JOB I CAN" Sinh viên quan tâm xem thông tin ở file đính kèm./.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC