SINH VIÊN - THÔNG BÁO SINH VIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM KLTN - KHÓA 2014 - HỆ ĐHCQ

Sinh viên lưu ý truy cập vào đường link sau để xem thông tin:  http://sinhvien2.hutech.edu.vn/TraCuuThongTin/TraCuuGVHD Cách nhận diện:  TH1: Nếu sau khi  sinh viên sau khi nhập MSSV và mã capcha vào...

Sinh viên HUTECH nghỉ học từ 12 giờ ngày 25 đến hết ngày 26/12 để tránh bão Tembin

Toàn bộ sinh viên trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ nghỉ học từ 12 giờ ngày 25/12 đến hết ngày 26/12 để tránh bão Tembin.    Chiều tối ngày 24/12/2017, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh...

Thông báo về việc chấp hành quy định mặc đồng phục Khoa

Sinh viên lưu ý xem thông tin ở file đính kèm.

Quy trình nhận lễ phục TN - Đợt TN 24/12/2017

Sinh viên xem quy trình ở file đính kèm.

Thông báo đóng tiền tour - Kiến tập KS, Resort (T11/2017)

Sinh viên xem thông tin ở file đính kèm

Banner Tư vấn trực tuyến