SINH VIÊN - THÔNG BÁO SINH VIÊN
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho SV - HK2 - 2018 - 2019 Sinh viên (Chính khóa, VJIT, học vượt, học trả nợ,...) lưu ý xem kế hoạch (file đính kèm) và thực hiện đúng quy định và các mốc thời gian. Link xem các biểu mẫu thực hiện Báo cáo tốt nghiệp:...
THÔNG BÁO, BIỂU MẪU, THÔNG TIN VỀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - NĂM HỌC 2018 - 2019 Sinh viên lưu ý các thông tin như sau: - Nội dung, yêu cầu và điều kiện thực hiện Đồ Án tốt nghiệp (thay thế cho thực tập tốt nghiệp): sinh viên xem thông tin ở file đính kèm (Nhắc nhở: Xem đúng file của Ngành mình...
TB V/v NỘP ONLINE CÁC CHỨNG CHỈ ĐK NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ĐỐI VỚI SV ĐH LIÊN THÔNG Thông báo V/v nộp Chứng chỉ Điều kiện ngoại ngữ, tin học đối với Sinh viên Đại học Liên thông từ Cao đẳng Khóa 2017 - đợt 1, Đại học Liên thông từ Trung cấp Khóa 2016 - đợt 1
HUTECH tổ chức lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy năm học 2018 - 2019 Gắn với mục tiêu đảm bảo quyền lợi học tập của sinh viên, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện, trong nhiều năm qua, công tác “Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC