SINH VIÊN - THÔNG BÁO SINH VIÊN
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho SV - HK2 - 2018 - 2019 Update 04.04.2019 Cập nhật lại hình thức cấp phát giấy giới thiệu. ------------------------------------ Sinh viên (Chính khóa, VJIT, học vượt, học trả nợ,...) lưu ý xem kế hoạch (file đính kèm) và thực hiện đúng...
Thông báo chương trình học kỳ doanh nghiệp dành cho khóa 2018 ngành nhà hàng và ngành khách sạn Căn cứ vào kế hoạch năm học 2019 – 2020 của Nhà trường, Khoa Quản trị Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn thông báo về việc tổ chức môn học Thực tập doanh nghiệp cho sinh viên ngành Quản trị khách sạn và ngành Quản trị nhà...
Update 31.05.2019_QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ NHẬN LỄ PHỤC TN - NGÀY TN 08.06.2019 Update thông tin tốt nghiệp: Sinh viên lưu ý một số thông tin như sau: 1. Link trang cá nhân sinh viên: https://sinhvien.hutech.edu.vn 2. Hướng dẫn thực hiện khảo sát (File đính kèm) 3. Thời gian thực hiện...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC