SINH VIÊN - THÔNG BÁO SINH VIÊN
Sinh viên HUTECH đăng ký mua Bảo hiểm y tế năm học 2022-2023 từ nay đến ngày 15/12 Từ nay, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) từ khóa 2021 trở về trước đăng ký mua Bảo hiểm y tế năm học 2022-2023. Thời gian đăng ký sẽ kéo dài đến ngày 15/12.   Tham gia Bảo hiểm y tế là giải...
TB số 04/TB-K.QTDL-NH-KS về việc công bố kết quả xét TN đợt tháng 09.2022 Sinh viên xem thông báo ở file đính kèm. Link tra cứu thông tin: 1. Thông tin tốt nghiệp: - Link tra cứu (TH đúng tiến độ): https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-du-kien-tot-nghiep.html - Linh tra cứu (TH nộp...
THÔNG BÁO V/V CÔNG BỐ GVHD THỰC HIỆN BCTN_HK1 - NH 2022 - 2023 (HỆ CQ + VJIT) Đã có danh sách phân công GVHD thực hiện báo cáo tốt nghiệp của Bậc Đại học các khóa (Bao gồm hệ Chính quy, hệ Liên thông, hệ VJIT) - HK1 - Năm học 2022 - 2023 Các bạn lưu ý tra cứu thông tin ở link sau:...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC