SINH VIÊN - THÔNG BÁO SINH VIÊN
ĐĂNG KÍ THAM GIA DỰ ÁN "VƯỜN ƯƠM TÀI NĂNG VĂN HÓA DU LỊCH 2023" Tham gia dự án sẽ được Huấn luyện online miễn phí. 30 bạn có bài báo cáo xuất sắc nhất sẽ được tham gia trại Huấn luyện tại Tam Chúc cuối tháng...
Sở Du lịch tuyển tình nguyện viên hỗ trợ Hội chợ du lịch quốc tế ITE HCMC năm 2023 Căn cứ Công văn số 623/SDL-TTXTDL ngày 06/04/2023 của Trung tâm Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Du lịch TP.HCM v/v phối hợp tổ chức đội ngũ Tình nguyện viên hỗ trợ công...
THÔNG BÁO V/V CÔNG BỐ GVHD THỰC HIỆN BCTN_HK2 - NH 2022 - 2023 (Chương trình Việt - Nhật) Đã có danh sách phân công GVHD thực hiện báo cáo tốt nghiệp của Bậc Đại học các khóa (Chương trình Việt - Nhật) - HK2 - Năm học 2022 - 2023...
Thông báo về việc mở lớp 05 học phần của Chương trình đào tạo Thạc sĩ dành cho Sinh viên HUTECH 1. Sinh viên đang học chương trình đào tạo đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) có học lực tính theo điểm trung bình chung tích lũy xếp loại...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC