SINH VIÊN - THÔNG BÁO SINH VIÊN

Update_Thông báo đóng tiền tour - Thực tập tour 2 - Tour Miền Trung (T8/2017)

Sinh viên vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm (đã cập nhật_Thời gian đóng tiền_SV chú ý_26.06.2017).

Thông báo v/v nộp Báo cáo thực tập và Khoá luận tốt nghiệp

Sinh viên vui lòng xem thật kỹ thông tin ở file đính kèm.

THÔNG BÁO V/V NHẬN SÁCH HỌC KỲ HÈ

SINH VIÊN HỌC CÁC MÔN SAU TRONG HỌC KỲ HÈ: 1. Thực hành Pha chế Cocktail. 2. Thực hành Showmanship. 3. Tổng quan Du lịch Nếu trong phần HỌC PHÍ có tính phí TÀI LIỆU thì sinh viên mau chóng đến VPK để nhận...

TB Cập nhật danh sách BCS lớp năm 2016 - 2017.

Nhằm phục vụ cho việc truyền đạt thông tin của Khoa - Trường đến sinh viên một cách nhanh chóng và tốt nhất, cũng như việc đánh giá quá trình làm việc của Ban cán sự lớp trong năm học 2016 - 2017. Nay Khoa QTDL - NH -...

Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 05/2017

Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp Sinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên...

Banner Tư vấn trực tuyến