SINH VIÊN - THÔNG BÁO SINH VIÊN
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho SV - HK2 - 2018 - 2019 Update 04.04.2019 Cập nhật lại hình thức cấp phát giấy giới thiệu. ------------------------------------ Sinh viên (Chính khóa, VJIT, học vượt, học trả nợ,...) lưu ý xem kế hoạch (file đính kèm) và thực hiện đúng...
THÔNG BÁO V/V CÔNG BỐ GVHD THỰC HIỆN BCTN_HK2 - NH 2018 - 2019_Update 06.04.2019 Update 06.04.2019. Cập nhật thêm GVHD của 03 bạn đăng ký bổ sung thực tập: Trần Thị Trinh, Bùi Lê Trúc Thy, Đoàn Thị Thúy Trang. Các bạn cập nhật lại. ------------------------------- Đã có danh sách phân công GVHD...
TB số 11/TB-K.QTDL-NH-KS về việc hủy việc làm đồ án tốt nghiệp khóa 2015 - NH 2018 - 2019 Để tra cứu các đường link, sinh viên xem thông tin ở file đính kèm./.
TB v/v tiếp nhận hồ sơ học bổng “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ HUTECH” năm học 2018 – 2019 Các bạn sinh viên có nhu cầu xét học bổng vui lòng đọc kỹ thông báo và thực hiện theo hướng dẫn.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC