NCKH -SINH VIÊN
BBKH: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA GIỚI TRẺ TP.HCM Bài báo khoa học được đăng trên Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2018 - Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh
BBKH: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SV NĂM 4 NGÀNH QTKS Bài báo khoa học được đăng trên Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2018 - Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh
BBKH: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH QUAY LẠI CỦA KHÁCH DU LỊCH INBOUND KHI ĐẾN TP.VŨNG TÀU Bài báo khoa học được đăng trên Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2018 - Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh
BBKH: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GẮN KẾT CỦA NV TẠI KS 5 SAO - MAJESTIC Bài báo khoa học được đăng trên Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2018 - Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh
BBKH: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DLQT TAI TP.HCM Bài báo khoa học được đăng trên Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2018 - Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh
BBKH: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KQHT CÁC MÔN ĐẠI CƯƠNG CỦA SV NĂM HAI TRƯỜNG HUTECH Bài báo khoa học được đăng trên Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2018 - Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh
TLTK: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI BỘ PHẬN F&B Công trình Nghiên cứu Khoa học đã tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Eureka 2017
TLTK: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DV BANQUET TẠI KS PULLMAN SAIGON CENTRE Công trình Nghiên cứu Khoa học đã tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Eureka 2017
TLTK: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BUỒNG TẠI KS REX HOTEL SÀI GÒN Công trình đã tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Eureka 2017
TLTK: GIẢI PHÁP NÂNG CAO LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH DL QUỐC TẾ VỀ BỘ PHẬN F&B TẠI KS 4, 5 SAO Công trình đã tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Eureka 2017.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC