BBKH: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KQHT CÁC MÔN ĐẠI CƯƠNG CỦA SV NĂM HAI TRƯỜNG HUTECH

Bài báo khoa học được đăng trên Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2018 - Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh
SVTH: Vũ Thị Cẩm Tiên; Đỗ Kim Chi; Phan Thị Hồng Nhung; Đinh Thị Bích Ngọc; Nguyễn Thị Thu Trang
GVHD: ThS. Bùi Trọng Tiến Bảo
-------
Sinh viên tham gia Nghiên cứu khoa học xem thông tin tham khảo ở file đính kèm.

14574100