SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
[THÔNG TIN LỄ TỐT NGHIỆP] DSSV DỰ LỄ, VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ SƠ ĐỒ HỘI TRƯỜNG SÁNG 09/12/2023 Sinh viên đã đăng ký vui lòng xem thông tin trong bài viết về Số ghế và Sơ đồ hội trường
[THÔNG TIN LỄ TỐT NGHIỆP] DSSV DỰ LỄ, VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ SƠ ĐỒ HỘI TRƯỜNG CHIỀU 30/9/2023 Các bạn lưu ý xem thông tin ở hình ảnh trong bài viết, cụ thể như sau: 1. Danh sách SV đã xác nhận tham dự lễ, nhận lễ phục và vị trí chỗ ngồi (Kiểm tra kỹ Họ tên, STT thư mời và chỗ ngồi tương ứng) => Ghi số ghế...
[K.QTDL-NH-KS] QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 30/9/2023_Update thời gian nhận Lễ phục UPDATE THỜI GIAN NHẬN LỄ PHỤC TẠI VĂN PHÒNG KHOA: Thời gian nhận mới: Từ 13:30 ngày 27/9/2023 đến 19:30 ngày 28/9/2023  
DS SV ĐK LỄ TỐT NGHIỆP, VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ SƠ ĐỒ HỘI TRƯỜNG SÁNG 17/6/2023 Các bạn lưu ý xem thông tin ở hình ảnh trong bài viết, cụ thể như sau: 1. Danh sách SV đã xác nhận tham dự lễ, nhận lễ phục và danh sách vị...
DS SV ĐK LỄ TỐT NGHIỆP, VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ SƠ ĐỒ HỘI TRƯỜNG CHIỀU 18/3/2023 Các bạn lưu ý xem thông tin ở hình ảnh trong bài viết, cụ thể như sau: 1. Danh sách SV đã xác nhận tham dự lễ, nhận lễ phục và danh sách vị...
[K.QTDL-NH-KS] QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 18/3/2023_UPDATE THỜI GIAN NHẬN LỄ PHỤC_13.03 S.O.S - Vì lý do khách quan nên Khoa báo điều chỉnh thời gian phát lễ phục: Thời gian mới: TỪ 13:30 - NGÀY 15/3/2023 ĐẾN 11:30 - NGÀY 17/3/2023 (Trong 02...
DS SV ĐK LỄ TỐT NGHIỆP, VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ SƠ ĐỒ HỘI TRƯỜNG SÁNG 24.12.2022 Các bạn lưu ý xem thông tin ở hình ảnh trong bài viết, cụ thể như sau: 1. Danh sách SV đã xác nhận tham dự lễ, nhận lễ phục và danh sách vị trí chỗ ngồi (Kiểm tra kỹ Họ tên, STT thư mời và chỗ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×