SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
DS SV ĐK LỄ TỐT NGHIỆP, VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ SƠ ĐỒ HỘI TRƯỜNG SÁNG 08.12.2018 <<Do sự cố phát sinh nên các bạn cập nhật lại sau 16h30. Xin lỗi các bạn>> ------------------- Update 16h15: Các bạn lưu ý xem thông tin ở file đính kèm: + Danh sách SV đã nhận lễ phục và vị trí chỗ...
Quy trình đăng ký tham dự và nhận lễ phục TN - Đợt TN 08.12.2018 (Update 01.12_Đổi cách thức KS) SINH VIÊN LƯU Ý MỘT SỐ THÔNG TIN SAU TRƯỚC KHI XEM QUY TRÌNH + Về việc thực hiện theo quy trình: Bước 1, 2  => Sinh viên có thể nhờ người thân thực hiện (xem danh sách, đóng tiền và đăng ký thay). Bước...
DS SV ĐK LỄ TỐT NGHIỆP, VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ SƠ ĐỒ HỘI TRƯỜNG SÁNG 15.9.2018 Các bạn lưu ý xem thông tin ở file đính kèm: 1. Danh sách SV đã nhận lễ phục và vị trí chỗ ngồi (Kiểm tra kỹ STT thư mời và vị trí chỗ ngồi tương ứng). 2. Sơ đồ Hội trường. Các bạn lưu ý ngày...
DS SV ĐK LỄ TỐT NGHIỆP, VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ SƠ ĐỒ HỘI TRƯỜNG SÁNG 09.06.2018 Các bạn lưu ý xem thông tin ở file đính kèm: 1. Danh sách SV đã nhận lễ phục và vị trí chỗ ngồi (Kiểm tra kỹ STT thư mời và vị trí chỗ ngồi tương ứng). 2. Sơ đồ Hội trường. Các bạn lưu ý ngày mai (09/06/2018) các...
Thông báo 1576/TB-ĐKC sinh viên đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp tháng 6/2018 Đính kèm: Thong bao 1576-TB-DKC Sinh vien dang ky tham du Le trao bang thang 06-2018.pdf...
DS SV ĐK LỄ TỐT NGHIỆP, VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ SƠ ĐỒ HỘI TRƯỜNG SÁNG 10.03 Các bạn lưu ý xem thông tin ở file đính kèm: 1. Danh sách SV đã nhận lễ phục và vị trí chỗ ngồi (Kiểm tra kỹ STT thư mời và vị trí chỗ ngồi tương ứng). 2. Sơ đồ Hội trường. Các bạn lưu ý ngày mai (10/03/2018) các...
Quy trình nhận lễ phục TN - Đợt TN 10.03.2018 Sinh viên vui lòng xem kỹ và thực hiện theo đúng tiến độ.
Thông báo 349/TB-ĐKC v/v đăng ký tham dự Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp tháng 3/2018 Sinh viên xem thông tin ở link đính kèm. Lưu ý thực hiện đúng thời gian theo kế hoạch Nhà trường đã đề ra....
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC