SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
DS SV ĐK LỄ TỐT NGHIỆP, VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ SƠ ĐỒ HỘI TRƯỜNG CHIỀU 14.12.2019 Các bạn lưu ý xem thông tin ở file đính kèm: + Danh sách SV đã nhận lễ phục và vị trí chỗ ngồi (Kiểm tra kỹ STT thư mời và vị trí chỗ ngồi tương ứng). => Bạn nào đã đăng ký, nhận lễ phục và thư mời...
DS SV ĐK LỄ TỐT NGHIỆP, VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ SƠ ĐỒ HỘI TRƯỜNG SÁNG 07.09.2019 Các bạn lưu ý xem thông tin ở file đính kèm: + Danh sách SV đã nhận lễ phục và vị trí chỗ ngồi (Kiểm tra kỹ STT thư mời và vị trí chỗ ngồi tương ứng). => Bạn nào đã đăng ký, nhận lễ phục và thư mời...
DS SV ĐK LỄ TỐT NGHIỆP, VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ SƠ ĐỒ HỘI TRƯỜNG CHIỀU 08.06.2019 Các bạn lưu ý xem thông tin ở file đính kèm: + Danh sách SV đã nhận lễ phục và vị trí chỗ ngồi (Kiểm tra kỹ STT thư mời và vị trí chỗ ngồi tương ứng). => Bạn nào đã đăng ký, nhận lễ phục và thư mời...
DS SV ĐK LỄ TỐT NGHIỆP, VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ SƠ ĐỒ HỘI TRƯỜNG CHIỀU 09.03.2019 Các bạn lưu ý xem thông tin ở file đính kèm: + Danh sách SV đã nhận lễ phục và vị trí chỗ ngồi (Kiểm tra kỹ STT thư mời và vị trí chỗ ngồi tương ứng). => Bạn nào đã đăng ký, nhận lễ phục và thư mời nhưng...
DS SV ĐK LỄ TỐT NGHIỆP, VỊ TRÍ CHỖ NGỒI VÀ SƠ ĐỒ HỘI TRƯỜNG SÁNG 08.12.2018 <<Do sự cố phát sinh nên các bạn cập nhật lại sau 16h30. Xin lỗi các bạn>> ------------------- Update 16h15: Các bạn lưu ý xem thông tin ở file đính kèm: + Danh sách SV đã nhận lễ phục và vị trí chỗ...
Quy trình đăng ký tham dự và nhận lễ phục TN - Đợt TN 08.12.2018 (Update 01.12_Đổi cách thức KS) SINH VIÊN LƯU Ý MỘT SỐ THÔNG TIN SAU TRƯỚC KHI XEM QUY TRÌNH + Về việc thực hiện theo quy trình: Bước 1, 2  => Sinh viên có thể nhờ người thân thực hiện (xem danh sách, đóng tiền và đăng ký thay). Bước...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC