BBKH: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH QUAY LẠI CỦA KHÁCH DU LỊCH INBOUND KHI ĐẾN TP.VŨNG TÀU

Bài báo khoa học được đăng trên Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2018 - Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh
SVTH: Nguyễn Thị Thiên Hương; Huỳnh Công Minh; Phạm Trần Bích Ngọc; Phạm Phương Duy
GVHD: ThS. Ngô Thanh Phương Quỳnh
-------
Sinh viên tham gia Nghiên cứu Khoa học tham khảo tài liệu dưới đây.

14574104