KỶ YẾU HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

????Nếu bạn đang có ý định thực hiện đề tài Nghiên cứu Khoa học và bạn đang chưa tìm được ý tưởng.
????Nếu bạn rơi vào tình huống đó, đầu tiên bạn hãy tham khảo các đề tài trong Kỷ yếu Nghiên cứu Khoa học Sinh viên Hutech 2020.
❤️❤️Biết đâu đấy, bạn sẽ tìm được những bài báo có nội dung nghiên cứu gần với ý tưởng của mình và sẽ giúp bạn có động lực để tiếp tục theo đuổi đề tài của mình.

Link Kỷ yếu:
https://drive.google.com/file/d/1ZMuFpb3nFgpJlZtE6Sdjg-h6H1ZqbSS8/view?usp=sharing
KỶ YẾU HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 17
 
14586244