BBKH: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA GIỚI TRẺ TP.HCM

Bài báo khoa học được đăng trên Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2018 - Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh
SVTH: Hoàng Thị Lơ; Trần Huyền Trân; Trần Quỳnh Như; Đường Bảo Nhi
GVHD: ThS. Tăng Thông Nhân
-------
Sinh viên tham gia NCKH xem tài liệu đính kèm bên dưới.

14574106