TLTK: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI BỘ PHẬN F&B

Công trình Nghiên cứu Khoa học đã tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Eureka 2017
SVTH: Thái Hoài Nam, Nguyễn Thị Huyền Diệu
GVHD: ThS. Ngô Thanh Phương Quỳnh
------
Sinh viên tham gia Nghiên cứu khoa học xem thông tin tham khảo ở file đính kèm.

 
14573616