THÔNG BÁO MỚI

Biểu mẫu thực hiện báo cáo Thực tập TN - Áp dụng từ năm 2017 trở đi_Update 17/03/2017

Sinh viên xem thông tin chi tiết các biểu mẫu ở file đính kèm.

Cơ hội thực tâp vị trí RESTAURANT MANAGER TRAINEE

Sinh viên xem thông tin ở file đính kèm.

Tra cứuTT nộp BS hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp - Đợt xét 28.02.2017

Sinh viên thông tin tại link sau:  http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i1032-tra-cuu-thong-tin-nop-bo-sung-ho-so-sinh-vien-truoc-khi-nhan-bang-tot-nghiep.aspx

Hội thảo “SINH VIÊN VỚI PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG TRỰC TUYẾN CUKCUK.VN”

Hội thảo được đánh giá đã mang đến “một phần mềm khá bổ ích và tiện lợi... giúp công việc sau này trở nên nhẹ nhàng hơn”. Nội dung viết hồ sơ được...

Đăng ký tham gia chương trình giao lưu Doanh nhân - Sinh viên, chủ đề "Tự tin lập nghiệp"

THÔNG BÁO THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU DOANH NHÂN – SINH VIÊN, CHỦ ĐỀ “TỰ TIN LẬP NGHIỆP   Tạo điều kiện cho sinh viên gặp gỡ giao lưu với các doanh nhân thành đạt, thông tin cho sinh viên về “Giải...

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp - Lớp 15HKS01_Update 19/03/2017

Sinh viên lưu ý: 1. Các trình tự thời gian và công viêc cụ thể mà SV phải thực hiện trong suốt quá trình thực tập TN. (Xem kế hoạch ở file đính kèm). 2. Link các biểu mẫu, quy định về việc thực hiện Báo cáo tốt...