TIN TỨC - SỰ KIỆN

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Hội nghị Liên chi hội Khoa CN Sinh học - Thực phẩm - Môi trường - Hội nghị nối tiếp những thành công

Hội nghị Liên chi hội Khoa CN Sinh học - Thực phẩm - Môi trường - Hội nghị nối tiếp những thành công

HỘI NGHỊ LIÊN CHI HỘI KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC – THỰC PHẨM – MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2017 – 2019 - HỘI NGHỊ NỐI TIẾP NHỮNG THÀNH CÔNG Với mục đích tổng kết đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 2016 - 2017 và đề ra phương hướng hoạt động công tác Hội và phong trào Sinh viên giai đoạn 2017 – 2019,...

Banner Tư vấn trực tuyến